Boekgegevens
Titel: Handleiding tot de aardrijkskunde van Nederlands Oostindische bezittingen
Serie: Werken der Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, 2: 1
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Te Leyden, Deventer en Groningen: bij D. Du Mortier en zoon, J. de Lange en J. Oomkens, 1843
Maatschappij: Tot Nut van 't Algemeen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 258 F 9
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204606
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Nederland
Trefwoord: Geografie, Nederlandse koloniën, Nederland, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding tot de aardrijkskunde van Nederlands Oostindische bezittingen
Vorige scan Volgende scanScanned page
229-
koepeldak, en van binnen roet beeldhouwwerk versierd.
Dagelijks worden, uit achting voor de Vorsten, wier
overschot er rust, welriekende bloemen bij deze graven
geplaatst.
Parapara, of Paraparra, is de hoofdplaats van eenen
kleinen Staat, en belangrijk door den aanzienlijken han-
del, die onder de talrijke bevolking veel welvaart ver-
spreidt. Hier bevindt zich thans een Nederlandsch Amb-
tenaar.
Onder de Staten, aan de Parapara > baai gelegen,
telt men Soepa, of Soping, en Sidenring, Ook de
Staat Wadjoe heeft gemeenschap met die baai, waar,
over het algemeen , veel handel wordt gedreven. Aan
de zuidzi^jde der baai ligt het Rijk Sidenring, welks
Sultan steeds door gehechtheid aan het Nederlandsch
Gouvernement heeft uitgemunt. Het Bewind van Soping
was ons bestendig vijandig, en liet zich, vooral in deze
eeuw, meestal door de Staatkunde van het Hof van
Boni leiden. In Junij, 1825, echter werd Soping door
den Generaal - Majoor van Geen, in weörwil van de
buitengewone versterking der stad, tot onderwerping
gedwongen; eenige, aan Soping verbonden, naburige
Radja's helDben zich later insgelijks onderworpen.
Palos heet de hoofdplaats van eenen Staat aan de
zuidzijde van Baai Palos, of Parlow. Zij ligt aan de
westzijde eener rivier, ter plaatse, waar deze zich in de
baai werpt, is volkrijk, heeft veel welvaart en bekwame
werklieden, vooral in ijzer. Er is een klein Neder-
landsch fort, tot bescherming der ingezetenen, vooral
tegen de zeerooverijen der Magindaners. Zeevaart en
handel, ook op Makasscr en Batavia, mogen hier
bloeijende genoemd worden.
Kalangkangan, dieper in de baai van Palos gelegen,
is de voornaamste stad van een' onbeduidenden Staat,
waar een belangrijke handel gedreven wordt. Een
Wadjorees, die meermalen blijken gegeven heeft van
gehechtheid aan Nederland, staat aan het hoofd van
het I5estuur.
Behalve deze Staten, ziet men nog, aan de zuidzijde
van Baai Palos, Dongala , en , iets meer naar binnen,
Mothon, wier beider grondgebied aan Makasser grenst.
Dongala, Mothon, Palos en Kalangkangan zijn alle aan
het Nederlandsch Gouvernement onderworpen, dat niet
het geval is met de Staten, aan de noordzijde der baai
gelegen. . P 3 De