Boekgegevens
Titel: Handleiding tot de aardrijkskunde van Nederlands Oostindische bezittingen
Serie: Werken der Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, 2: 1
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Te Leyden, Deventer en Groningen: bij D. Du Mortier en zoon, J. de Lange en J. Oomkens, 1843
Maatschappij: Tot Nut van 't Algemeen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 258 F 9
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204606
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Nederland
Trefwoord: Geografie, Nederlandse koloniën, Nederland, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding tot de aardrijkskunde van Nederlands Oostindische bezittingen
Vorige scan Volgende scanScanned page
227-
Het vlek beeft slechts bamboezen woningen op palen
gebouwd, en vormt één geheel met de Nieuwe wijk
en de dorpen Kalie - Kongang en Terrang-Terrang,
Eene rustige en werkzame bevolking bebouwt hier
uitgestrekte rijstvelden, en onderhoudt groote kudden
paarden, die de beste zoogenoemde Makassersche paar-
den leveren. Er is veel wild en visch , want de land-
streek is boschrijk en met vele rivieren doorsneden.
Vosmaersbaai ligt op de oostkust, ten zuiden van
de Bogt van Tomeiku, in de nabijheid van de eilanden
Baud, of Wowonie, en Wakswaye, of Manoei, aan
de eene, en Hoek Nipa aan de andere zijde. De
inloop der fraaije baai is door het eilandje Nambo ge-
dekt , zoodat de schepen , die er goeden , genoegzaam
diepen ankergrond ontmoeten , aldaar tegen alle winden
veilig liggen. Het kleine fort, sedert 1833 gebouwd,
is aan de noordzijde der baai, bij Kandarie-punt.
Volgens sommigen behoort deze landstreek tot het
gebied van Tomboekoe, en , dien ten gevolge, onder
de Residentie Ternate. Het is echter niet waarschijn-
lijk , dat de Radja van Tomboekoe tot zoo ver gezag
uitoefent. Ook is de Vosmaersbaai onder Makasser
getrokken.
Hier is veel rijstbouw, en het ontbreekt niet aan
allerlei leeftogt. — Men drijft handel in karet, tripang,
was en vogelnestjes; doch deze, zoowel als de land-
bouw , is vatbaar voor veel uitbreiding, inzonderheid
bij de meer en meer toenemende veiligheid tegen de
zeeroovers. De bewoners zijn vredelievend en arbeid-
zaam; gelijk ook de Badjoes (watermenschenj, die
meestal, met hunne gezinnen, aan boord hunner vaar-
tuigen leven, en hier komen, om de opbrengst hunner
vangst tegen rijst en andere behoeften te verruilen.
Het Ktjk BONI.
Nieuw-Boni, de hoofdplaats van dit Rijk , ligt op kor-
ten afstand van Baai Sewa, of Boni. Zij beslaat eene
groote oppervlakte, en heeft tevens veel welvaart en han-
del. Daar zij het gewoon verblijf der Regering is, zoo
bezitten vele Vorsten van den bloede er uitgestrekte palei-
zen. Zij is door een' hoogen en zwaren muur omge-
ven , en gelegen in eene vruchtbare landstreek, waar veel
rijst gebouwd wordt door eene welvarende bevolking,
P 2 die,