Boekgegevens
Titel: Handleiding tot de aardrijkskunde van Nederlands Oostindische bezittingen
Serie: Werken der Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, 2: 1
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Te Leyden, Deventer en Groningen: bij D. Du Mortier en zoon, J. de Lange en J. Oomkens, 1843
Maatschappij: Tot Nut van 't Algemeen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 258 F 9
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204606
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Nederland
Trefwoord: Geografie, Nederlandse koloniën, Nederland, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding tot de aardrijkskunde van Nederlands Oostindische bezittingen
Vorige scan Volgende scanScanned page
234-
rivier Maros, wellce aan den mond zeer ondiep is.
In liet opvaren naar deze lioofdplaats, die vier mijlen
van den mond ligt, komt men langs verscheidene aan-
genaam gelegen en vvelonderhouden landgoederen, welke
meest aan ingezetenen van Makasser toebehooren. Na-
genoeg op de helft is in het midden der rivier eene
klip, welke door de inlanders in het voorbijvaren, ten
gevolge van zeker vooroordeel, altijd ter regterzijde
gehouden wordt. In den regentijd treedt de rivier
dikwerf buiten hare oevers.
De plaats is niet groot, heeft eene kerk en een
ruim en luchtig Residentie-Huis. Het steenen fort Val-
kenburg is ten noorden en oosten door moerassen ge-
dekt , en stoot zuidelijk aan de rivier, die hier eene
breedte heeft van ruim 60 Nederlandsche ellen. Thans
heeft hier de Assistent - Resident der Noorder - distric-
ten zijn verblijf.
Van noodwendigen leeftogt en wild is er overvloed.
De landbouw levert veel rijst, jagong en tabak. Er zijn
hier steenbakkerijen, en men vindt er velerlei houtgewas,
vogelnestjes, goud, steenkolen , salpeter , verschillende
marmersoorten en porseleinaarde.
Bonthain , een onbeduidend vlek, of inlandsch dorp ,
met bamboezen huizen op palen gebouwd, en een klein
fort aan de Baai van Bonthain, waar goede ankergrond
is. Het Residentie - Huis ligt buiten het fort, en wordt
bewoond door den Gezagvoerder van Boelekomba en
Bonthain, die Militaire- en Civile- Bevelhebber is. De
plaats ligt als aan den voet van den zoogenoemden
Bonthainberg, of Lompo-Batang, welke geacht wordt
8000 voet hoog te wezen.
Hier is almede overvloed van levensmiddelen; zoo
als: goede aardappelen, boonen, kool en daarenboven
heerlijke druiven. In het gebergte zijn koffijtuinen en
tabaksplantingen. De bevolking onderscheidt zich door
rustige geaardheid en nijverheid.
Boelekomba, slechts weinige mijlen ten oosten van
Bonthain en op nog korter afstand van Hoek van Biera,
is gelegen aan de zoogenaamde rivier Kalie- Kongang,
en heeft eene haven met goeden ankergrond. Het fort
Carolina, met vier halve bastions aan den mond der
rivier, beschermt de haven. De Militaire- en Civile-
Bevelhebber alhier heeft onder zijn gezag ook het land-
schap Biera, dat ten oosten van de rivier Banpang ligt.
Het