Boekgegevens
Titel: Handleiding tot de aardrijkskunde van Nederlands Oostindische bezittingen
Serie: Werken der Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, 2: 1
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Te Leyden, Deventer en Groningen: bij D. Du Mortier en zoon, J. de Lange en J. Oomkens, 1843
Maatschappij: Tot Nut van 't Algemeen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 258 F 9
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204606
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Nederland
Trefwoord: Geografie, Nederlandse koloniën, Nederland, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding tot de aardrijkskunde van Nederlands Oostindische bezittingen
Vorige scan Volgende scanScanned page
233-
een ravelijn en eene kustbatterij. Hier is het Gouver-
nements - gebouw, Officierswoningen en kazernen, be-
nevens eene kleine nette kerk, tot bevordering van
luchtigheid eenigzins hoog uit den grond gebouwd,
zoodat men langs een twintigtal trappen in dezelve
komt. Sedert eenige jaren bevindt zich Diepo-Ne-
goro op het kasteel Kotter dam, van Menado, waar
hij aanvankelijk was heengevoerd, herwaarts gebragt.
Rotterdam ligt op den Kijkhoek, of Oedjong-Pandang,
onder welken naam het kasteel bij de inlanders bekend
is. Het zeehoofd , 248 voet lang, 14 voet breed,
en van eene kraan voorzien, heeft in de laatste jaren,
door de zware branding, veel geleden.
De rivier Goa, of Goaeh, vloeit ten zuiden langs
de stad in zee. — Nabij het Militaire Hospitaal vindt
men eene witte grafstede, door den Gouverneur B e-
v e r n i n c k ter eere zijner overledene echtgenoote in
1701 gebouwd. Dezelve grafstede is uit zee zigtbaar,
en strekt zelfs tot verkenning voor de naderende sche-
pen, welke uit het zuiden komen. Er is eene goede
reede, door verscheidene eilandjes gedekt, welke, ook
voor schepen van den meesten diepgang, kan dienen.
Onder die eilandjes zijn de voornaamste jioeding- Aring,
Groot- en Klein-Baring; zij worden gerekend tot de
stad te behooren, en hebben eene talrijke bevolking,
onder welke veel nijverheid en welvaart heerscht.
Op korten afstand van de stad is het buitenverblijf
Bontoewalak, waar grafsteden gevonden worden, zoo-
wel van Vorsten van Makasser, als van die van
Boni, dewijl na 1667 ook de Bonische Vorsten hier
eenigen tijd hunne residentie gehad hebben.
De lucht is hier zeer gezond, en men vindt allerlei
leeftogt in overvloed, ook buffels en runderen, velerlei
wild en gevogelte.
Er zijn weverijen van fraaije en zeer gezochte katoenen
kleedjes en kousen. De inwoners breijen ook netten,
vervaardigen welriekende oliën, maken keurige en kun-
stige doosjes, bouwen padoewakans en praauwen, en
voeren jaarlijks eenige honderden paarden uit, vooral naar
Java. De visscherij in de nabijheid en tot op de kusten
van Nieww-Holland levert veel visch, schildpadden,
agar-agar en tripang. Er is veel handel met Java en
China, en er wordt eenig goud gevonden.
Maros, ook wel Soerie-Jerang geheeten, aan de
P ri-