Boekgegevens
Titel: Handleiding tot de aardrijkskunde van Nederlands Oostindische bezittingen
Serie: Werken der Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, 2: 1
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Te Leyden, Deventer en Groningen: bij D. Du Mortier en zoon, J. de Lange en J. Oomkens, 1843
Maatschappij: Tot Nut van 't Algemeen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 258 F 9
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204606
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Nederland
Trefwoord: Geografie, Nederlandse koloniën, Nederland, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding tot de aardrijkskunde van Nederlands Oostindische bezittingen
Vorige scan Volgende scanScanned page
224-
aangaat, als de voorraadschuur der naburige Staten
beschouwd worden. De Badjoe- Keke, of de verbondene
landschappen Labakkang, Pankaljane en Segerie, gren-
zen aan de Adja-Taparang, welk Bondgenootschap
verscheidene kleine Staten in zich sluit, die meest
aan de Parapara - baai uitkomen; zoo als ook Soping
en Wadjoe, die, of tot aan die baai zich uitstrekken, of
daarmede langs de rivier Sadang gemeenschap hebben.
Het Bondgenootschap Massenre-Boeloe, als grootendeels
onderworpen aan de Staten van Adja - Taparang, is
meer noordelijk gelegen.
' De i^^ï/öj-Staten, aan Baai Palos, of Parlow, tellen
aan de zuidzijde dier baai Bongala, Palos, Mothon
en Kalangkangan, die zich vrijwillig aan het Neder-
landsche Gouvernement onderworpen hebben. Het noor-
delijkste der afliankelijke Staten is Tontolie.
Al de Staten, welke tot het Gouvernement van Ma-
kasser behooren, hebben welligt gezamenlijk eene be-
volking van anderhalf millioen zielen. Van deze staan
ruim loooooo onder de heerschappij der Bondgenooten;
de andere, die regtstreeks onder het Nederlandsche
Bewind leven, genieten in allen deele de weldaden
van een geregeld, onpartijdig en regtvaardig bestuur.
De Saleijer-Eilanden en die van Boeton rekent men
ook nog tot dit Gouvernement, met het eiland Sum-
bawa, meermalen Biema genaamd, naar het Rijk van
dien naam. Sumbawa, dat tot de kleine Soenda-Ei-
landen behoort, zal met deze behandeld worden.
De voornaamste plaatsen van het Gouvernement Ma-
kasser zijn:
Makasser. Deze stad is de zetel van het Bestuur,
en wordt ook Vlaardingen genoemd, doch is thans
meestal onder de eerste benaming alleen bekend. Hier-
omstreeks lag weleer eene groote stad Samboepoe, de
hoofdplaats van het vroegere magtige Rijk Makasser,
in oude Geschriften van dit Land ook Mangkassar ge-
heeten. Zij is regelmatig gebouwd, en de huizen heb-
ben eene aangename ligging. Buiten den ringmuur der
stad zijn drie wijken: de Maleische, de Boegische
en de Nieuwe wijk, alle door inlanders bewoond.
Aan de land- of oostzijde der stad ligt het fort Vre-
denburg, en aan de westzijde, of nabij de zee, het
kasteel Rotterdam. Dit kasteel is van klipsteen ge-
bouwd , heeft vijf bastions en breede grachten, alsmede
een