Boekgegevens
Titel: Handleiding tot de aardrijkskunde van Nederlands Oostindische bezittingen
Serie: Werken der Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, 2: 1
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Te Leyden, Deventer en Groningen: bij D. Du Mortier en zoon, J. de Lange en J. Oomkens, 1843
Maatschappij: Tot Nut van 't Algemeen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 258 F 9
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204606
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Nederland
Trefwoord: Geografie, Nederlandse koloniën, Nederland, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding tot de aardrijkskunde van Nederlands Oostindische bezittingen
Vorige scan Volgende scanScanned page
231-
waren eensklaps verdwenen en in de kolken der zee
verzwolgen. De dorpen Nipa-Nipa en Terrang-Ter.
rang, benevens een gedeelte van het fort, met oor-
logstuig en kazerne, bestonden niet meer. Het Resi-
dentie-Huis was intusschen staande gebleven, en had
aan velen redding geboden. Tusschen de 400 en 500
menschen, onder welke drie Europeërs, waren omge-
komen.
Verdeeling. In de Assistent - Residentie Noorder-
districten en de afdeelingen Zuider - districten, Boele-
komba en Bonthain, Saleijer en Biema, welke vier
laatste onder Gezaghebbers staan.
De onderscheidene Landen, die tot dit Gouvernement
behooren, zijn:
Aan Baai Boni, van het noorden naar het zuiden,
Wadjoe, Boni, met de beide daarvan afhankelijke kleine
Staten Sinjay en Katjang, Bier a en Boelekomba, ver-
der langs de zuidkust Bonthain, Torotea, of Toeratte,
volgens sommigen onder een veertigtal Regenten of
kleine Vorsten verdeeld, waarvan de landschappen Bi-
namo, Bankala en Laikan de voornaamste zijn. De
bevolking van het district Torotea is weinig beschaafd,
doch houdt zich veel met paardenfokkerij bezig. Aan
de westkust de Gouvernements Zuider■ districten: Gand-
jang en Gallisong, of Glissong, onder verscheidene Re-
genten , deels langs het strand, en deels binnen 's lands,
tusschen de Landen van Sandrabonie verspreid; hierbij
behoort het eiland Tannakeke. Aan Sandrabonie sluit
zich Goa, of het voormalige Rijk van Makasser, met
de kleine Staten Boerombong en Thain aan. Thans is
het Rijk Goa, of Goach, van allen vroegeren luister
beroofd; het wordt bepaald ten westen door het Gou-
vernements-gebied van Makasser en het kleine Rijk Tello
en ten oosten door het Rijk Boni, Langs het strand
volgt op Glissong de hoofdplaats Vlaardingen, of het
eigenlijke gebied van Makasser, dat slechts van geringe
uitgestrektheid is, en het Rijk Tello, waarop de schóone
en vruchtbare Residentie Maros volgt. Slechts weinig
bekend zijn Tanette en Nepo, aan strand gelegen, en
nog minder de binnen 's lands liggende Staten Baroe en
Lamoeroe, ten oosten van welke Soping, of Saepa,
met de kleinere Staten Alita, Sawito en Rapang zich
grootendeels langs Wadjoe ten noorden uitstrekken.
Soepa is zeer vruchtbaar, en kan, wat den rijstbouw
aan-
jüä