Boekgegevens
Titel: Handleiding tot de aardrijkskunde van Nederlands Oostindische bezittingen
Serie: Werken der Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, 2: 1
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Te Leyden, Deventer en Groningen: bij D. Du Mortier en zoon, J. de Lange en J. Oomkens, 1843
Maatschappij: Tot Nut van 't Algemeen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 258 F 9
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204606
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Nederland
Trefwoord: Geografie, Nederlandse koloniën, Nederland, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding tot de aardrijkskunde van Nederlands Oostindische bezittingen
Vorige scan Volgende scanScanned page
18.5
de minst onbekende Staten te bepalen, en derhalve hoofd-
zakelijk tot dat gedeelte van Celebcs, hetwelk zich langs
de noord- en westkust uitstrekt, en aan de eene zijde
door de baai van Boni, en aan de andere zijde door
die van Goenong-Ttllo begrensd wordt. Als onafhan-
kelpe Staten kan men noemen die, welke thans
als onafhankelijk van het Nederlandsch Gezag kunnen
worden aangemerkt, schoon ook vroegere Contracten
of ■^''crJragen aan Nederland het oppergezag aldaar
reeds hadden toegekend. Van het zuiden beginnende
ontmoet men:
a. Het Gouvernements - gebied van Makasser , met
de daartoe behoorende Bondgenooten.
b. De landschappen en Staten van Mandhar onder
zeven Vorsten, welke in een federatief Bondgenootschap
vereenigd zijn. Ten oosten van de Mandhar liggen de
Toeradja - Staten : Madika-Sengalla, Madika - Kano en
Madika-Sanna, welke met Leta, naar men meent,
afhankelijk zijn van het Rijk Lochoe, of Loeme, dat
zich veel verder oostwaarts uitstrekt, en, ten noorden
van de Toeradja, aan de Mandhar grenst. De Vorsten
van Mandhar en Loehoe hebben, in 1825, door pleg-
tige Gezantschappen hunne onderwerping te kennen ge-
geven.
c. De verbondene Staten van Palos, of Parlow.
d. De onafhankelgke districten ten noorden der Par-
lowbaai, waaronder genoemd worden de Staten Tombo,
Dompalis tn Sawye.
e. He*!: onderworpene Rqk Tontolie.
f. De onafliankelijke landschappen Bocwool, of Boe-
woel, en Kadipang, of Kandipan.
g. Het gebied van Menado.
Voor ons oogmerk komen, als meest bekend, enkel
in aanmerking de Gewesten en Staten, die, of middel-
lijk , of onmiddellqk, tot het Nederlandsch Gebied
behooren.
Het Gouvernement van m a ic a s s e r.
Grenzen en Grootte. Ten noorden grenst hetzelve
aan de baai van Palos, ten westen aan de Javasche
Zee, ten oosten aan de baai van Boni en de Boven-
landen en ten zuiden aan de zee; het bevat, met de
daarbij gelegene eilanden, 150000 inwoners.
Lucht'