Boekgegevens
Titel: Handleiding tot de aardrijkskunde van Nederlands Oostindische bezittingen
Serie: Werken der Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, 2: 1
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Te Leyden, Deventer en Groningen: bij D. Du Mortier en zoon, J. de Lange en J. Oomkens, 1843
Maatschappij: Tot Nut van 't Algemeen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 258 F 9
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204606
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Nederland
Trefwoord: Geografie, Nederlandse koloniën, Nederland, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding tot de aardrijkskunde van Nederlands Oostindische bezittingen
Vorige scan Volgende scanScanned page
209-
het Rijk Boni ontbreken. Deze is in het jaar 1838
eindelijk gevolgd; waardoor de rust geheel hersteld,
en, zoo het schijnt, duurzaam bevestigd is geworden.
Even als in de ifd« eeuw de naam van Makassaar,
om de wijdvermaarde heerschappij van het Rijk Ma-
kasser, aan velen gegeven werd, die geen Makassaren
waren, zoo kwamen later, door het rijzend aanzien
van het Rijk Boni, de namen van Boniers en Boegi-
nezen mede in algemeen gebruik. Eigenlijk verstaat
men door Boeginezen allen , die de taal van het Rijk
Boni spreken, zonder daarom juist onderdanen van het-
zelve te wezen; sommigen versvarren echter de Boniërs
en Boeginezen, en houden alle voor ingezetenen van
Boni. De Boeginezen, die zich op de oostkust van
Borneo en verder ten westen gevestigd hebben, zijn
meestal Wadjorezen, die, tot het rustig drijven van
handel, hun Vaderland verlaten, en elders meerdere
veiligheid, dan dit hun kon aanbieden, gezocht heb-
ben.
De volken, welke op de oostzijde van Celebes ge-
vonden worden, van de Doodkistenkaap af tot en met
de Boeton- Eilanden, zoowel als die, welke de noord-
kust en het noordelijke deel der westkust bewonen,
stonden veelal onder vreemde heerschappij. Zij zijn,
ten gevolge der onderwerping van hunne Gebieders,
of bij woelingen en in tijden, wanneer het den eer-
sten aan magt ontbrak, om hen in gehoorzaamheid te
houden, door de kracht van wapenen onder Neder-
landsch Gezag geraakt, doch, voor een groot gedeelte,
slechts in naam daaronder verbleven.
§ i. Ligging en Grenzen. Celebes ligt tusschen
118° 56' en 125° 27' oosterlengte van Greenwich, cn
tusschen 5° 40' zuiderbreedte en 1° 40' noorderbreed-
te; het heeft dus eene breedte van 7° 20'. De be-
grenzing is in het westen Straat Makasser, in het
noorden de Celebesche Zee, in het oosten de Moluk-
sche Zee, de Solo • Zee en Straat Boeton en in liet
zuiden de Javasche Zee.
S 2. Uitgestrektheid en Bevolking. De beide schier-
O ei-