Boekgegevens
Titel: Handleiding tot de aardrijkskunde van Nederlands Oostindische bezittingen
Serie: Werken der Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, 2: 1
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Te Leyden, Deventer en Groningen: bij D. Du Mortier en zoon, J. de Lange en J. Oomkens, 1843
Maatschappij: Tot Nut van 't Algemeen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 258 F 9
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204606
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Nederland
Trefwoord: Geografie, Nederlandse koloniën, Nederland, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding tot de aardrijkskunde van Nederlands Oostindische bezittingen
Vorige scan Volgende scanScanned page
C E L E B È S.
Inleiding,
Dit eiland bestaat uit vier schiereilanden , welker
strekking door bergketens bepaald wordt; liet zou
zoowel een vierarmige polyp'kunnen heeten als een
dubbel hoefijzer, gelijk men het genoemd heeft. Een
dier schiereilanden loopt naar het oosten, een an-
der naar het zuiden, en, tusschen deze beide, liggen
de andere twee, zoodat de bewoners der vier schier-
eilanden van het zuiden naar het oosten door groote
baaijen van elkander gescheiden zijn. Het is derhalve
te minder te verwonderen, dat de bewoners van dit
uitgestrekte eiland, op verwijderde punten, aan elk-
ander zeer ongelijk zijn. Er bestaat met der daad een
groot verschil tusschen de bewoners van de noord-
kust en die der westkust, en welligt een even groot
verschil tusschen deze beide en de volkstammen op
de binnenkust tusschen de twee middelste schiereilan-
den. Evenwel zijn de bewoners van de beide mid-
delste schiereilanden bij de Europeërs tot nog toe niet
of zeer weinig bekend. Volgens hetgene men tot he-
den van het eiland in het algemeen heeft kunnen te
weten komen, is de Celebees van Mangaraïschen
oorsprong, en hebben de bewoners, welke zich op
of in de nabijheid der westkust bevinden, waarschijn-
lijk van wege het meer bezochte vaarwater Straat
Ma.
\