Boekgegevens
Titel: Handleiding tot de aardrijkskunde van Nederlands Oostindische bezittingen
Serie: Werken der Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, 2: 1
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Te Leyden, Deventer en Groningen: bij D. Du Mortier en zoon, J. de Lange en J. Oomkens, 1843
Maatschappij: Tot Nut van 't Algemeen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 258 F 9
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204606
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Nederland
Trefwoord: Geografie, Nederlandse koloniën, Nederland, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding tot de aardrijkskunde van Nederlands Oostindische bezittingen
Vorige scan Volgende scanScanned page
iO'i
kanen , die echter niet meer schijnen te werken. Men
vindt hier de bergen Pandan, Djantang, Sukkada-
na , Spantjak, Ballerangan enz., alsmede de kapen
Slijkhoek, of Kyvcrshoek, of Vlakke hoek. Tandjong-
Sambas enz. Later zullen de mijnen vermeld worden.
Rivieren en andere wateren. Uit het noordoosten
komt eene der rivieren, die, weldra met andere rivieren
verrijkt, breeder en dieper wordt, en, op nagenoeg
dertig mijlen de kust genaderd , tot eenen zwaren stroom
is aangegroeid , om, twaalf mi,ilen lager nog met andere
wateren hare bedding verbreedende, den naam van Sam-
bas aan te nemen ; door haar worden de landschappen
of Staten Montrado, Tayang, Leway en Sambas be-
spoeld. De Sintang heeft haren oorsprong, misschien
op eenen afstand van 150 mijlen van de westkust, in
de zoogenoemde Kristalbergen; zij neemt haren loop
op korten afstand van het meer Maleyoe, en heeft
op ongeveer 70 mijlen van de kust reeds eene be-
langrijke diepte, wanneer zij, door het Rijk Sintang
stroomende, als eene der hoofdrivieren de delta van
Pontianak helpt vormen. Men meent, dat men uit de
rivier Sintang, door het landschap Leway heen, eene
watergenieenschap langs rivieren en spruiten zou kunnen
vormen van de west- naar de zuidkust, door de rivier
Limandoe, langs Soekaboemi, de hoofdplaats van het
Rijk Kotta - Ringen, mits men eene halve dagreize over
land door de hooge streek van Talamba doet. De
Pontianak is de voornaamste rivier tot afvoer der wa-
teren uit het meer Maleyoe, dat 32 mijlen in omtrek
heeft, en uit de veelvuldige wellen en bronnen van
den berg Tamborang en andere dieper binnenlands ge-
legene bergen gevoed wordt. In dit meer, waar men
ettelijke eilandjes vindt (onder andere de eilandjes van
der Capellen en Tobias) , wordt veel visch gevangen,
die, gezouten en gedroogd, de rivier af, naar Pon-
tianak gebragt wordt. Aangezien het meer Maleyoe, in
eene regte lijn, ruim 100 mijlen van Pontianak verwi,]-
derd is, zoo heeft de rivier, door hare kronkelingen,
zeker eene lengte van 200 mijlen. Door de delta van
Pontianak wordt langs de negen mondingen eene groote
watermassa afgevoerd, en tevens eene gemakkelijke en
uitgebreide gemeenschap met de binnenlanden door zoo
veelvuldige waterwegen geopend.
Voortbrengselen. Peper, sago, olie, rijst, suiker,
rot-