Boekgegevens
Titel: Handleiding tot de aardrijkskunde van Nederlands Oostindische bezittingen
Serie: Werken der Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, 2: 1
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Te Leyden, Deventer en Groningen: bij D. Du Mortier en zoon, J. de Lange en J. Oomkens, 1843
Maatschappij: Tot Nut van 't Algemeen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 258 F 9
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204606
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Nederland
Trefwoord: Geografie, Nederlandse koloniën, Nederland, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding tot de aardrijkskunde van Nederlands Oostindische bezittingen
Vorige scan Volgende scanScanned page
lül
KivUreti en andere wateren. Üe voornaamste rivier
is de Passier, welke zicii beueden de stad Passier in
onderscheidene takken verdeelt en eene delta vormt.
De wateren storten zich in eene ruime baai, die nog-
tans zoo ondiep is, dat schepen, eenige mijlen buiten
den wal, in zachten moddergrond moeten ankeren.
Voortbrengselen. Als in Kootie.
Verdeeling. Niet bekend.
De voornaamste plaats is:
Passier, omtrent tien mijlen opwaarts, aan de rivier
van denzelfden naam, met houten huizen. Wadjo-
rezen en Maleijers drijven er handel in diamanten,
goud, antimonium, velerlei gommen, ook vogelnest-
jes , was en rottan. Zij bewonen hoofdzakelijk den
zuidelijken oever der rivier; op den tegenoverliggenden
oever ligt het fort van den Sultan. In de i8de
eeuw kwamen hier nu en dan Engelschen en Frau-
schen; doch zij haiiden, zoo als overal op Bor-
neo , waar het Nederlandsche Gezag niet geëerbiedigd
wordt, van de kwade trouw der inlanders of der
Maleijers zoo veel te lijden, dat tegenwoordig door
hen slechts geringe handel met Sinkapore gedreven
wordt.
De Wadjorezen hebben zich hier, zoowel als in
Kootie, het gezag aangematigd. — Passier had zich,
gelijk gezegd is, in 1686 aan Nederland onderworpen,
en werd eene eeuw later nogmaals door Banjermassing
afgestaan.
§ 19. Nederlandsch Gebied.
De Residentie de westkust van borneo
of pontianak.
Grenzen en Grootte. De naam dezer Residentie duidt
van zeiven hare ligging aan; zij strekt zich over de
geheele westkust van het eiland uit, en heeft tot hoofd-
plaats Pontianak, terwijl de Gezaghebbers van Mampa-
wa, Landak , Tayang en Nieuw - Brussel, benevens
de Assistent - Residentie Sambas, tol dezelve behooren.
Luchtgesteldheid. Vochtig door den moerassigen
grond; dus minder heet, dan men zou verwachten.
Ook hebben de uitdampingen van dezen grond zelden
gevaarlijke ziekten ten gevolge.
Bergen. Onderscheidene bergen, waaronder ook Vul-
ka-