Boekgegevens
Titel: Handleiding tot de aardrijkskunde van Nederlands Oostindische bezittingen
Serie: Werken der Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, 2: 1
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Te Leyden, Deventer en Groningen: bij D. Du Mortier en zoon, J. de Lange en J. Oomkens, 1843
Maatschappij: Tot Nut van 't Algemeen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 258 F 9
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204606
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Nederland
Trefwoord: Geografie, Nederlandse koloniën, Nederland, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding tot de aardrijkskunde van Nederlands Oostindische bezittingen
Vorige scan Volgende scanScanned page
IHG
S 17. Verdeeling. Deze is tweederlei: er z^n van
Nederland onafhankelijke, en aan Nederland onder-
worpene Staten.
De eerste, die hoogst onvolkomen bekend zijn,
nemen hunnen aanvang bij Tandjong-Datoe, of den
Noordwesthoek, en strekken zich uit over de noord-
west- , noord-, noordoost- en oostkust genoegzaam tot
aan Laut-Poelo. De andere behooren, óf onder het
Gouvernement van Pontianak, of Borneo''s westkust,
óf onder het Gouvernement van Banjermassing, of
Borneo's zuid- en oostkust.
I. De onafhankelijke Staten zijn :
De langs de noordwestkust liggende Staten Borneo,
of Borneo - proper, Moka en Pappal, de beide laatste
aan den eersten schatpligtig, zoodat het gebied van
den Sultan van Borneo zich eigenlijk langs de geheele
noordwestkust tot aan de ilf/j/Zoec^oe-districten uit-
strekt. Van Kaap Sampanmangio, of Zeeroovershoek,
tot aan den Oesang, of Oostkaap, dus langs de noord-
en noordoostkust, bevattende de Staten Malloedoe,
Païtan, of Pahitan, en Mangidara, is het Land on-
derworpen aan den Sultan der Solosche Eilanden. —
Op de oostkust volgen de landschappen Tedong, of
Tiroen , Bandar, of Bandjar, Barou, Kootie, Pas-
sier , Pagatan en Laut - Poeh. De Staten Pagatan,
Passier, Kootie en Barou, voormaals onder den Sultan
van Banjer behoord hebbende, zijn in der tijd aan
Nederland afgestaan, doch hoezeer zij het Nederland-
sche Bestuur erkennen, schijnt Nederland er nooit eenig
gezag te hebben geoefend.
.11. De afhankelijke Staten zijn:
Borneo's westkust, of de Residentie Pontianak, het
Rijk Sambas met Kalakka, Sariba , of Striba, en,
volgens sommigen, het omstreeks Kaap Datoe gele-
gene Sedang, de Rijken Marnpavia, Pontianak en
Nieuw-Brussel, of Mattam, vroeger Sukkadana, met
de binnen 's lands gelegene landschappen Sesangoei,
of Sangoei, Sekadoe, of Sekadauw, Landak, Mon •
trado, Tayang en Sintang; Borneo's zuid- en oost-
kust, of de Residentie Banjermassing, de Staten Kot-
ta-Ringen, Jelay, Leway, Koemay, Pambohan, of
Pambochang, Sampit, Mandawee, de landschappen
Tana - Laut, Sebanjau, Groot- en Klein - Dajak ^ de
binnenlandsche districten Bekompay, Kar rouw, Sihoeng,
Da-