Boekgegevens
Titel: Handleiding tot de aardrijkskunde van Nederlands Oostindische bezittingen
Serie: Werken der Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, 2: 1
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Te Leyden, Deventer en Groningen: bij D. Du Mortier en zoon, J. de Lange en J. Oomkens, 1843
Maatschappij: Tot Nut van 't Algemeen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 258 F 9
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204606
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Nederland
Trefwoord: Geografie, Nederlandse koloniën, Nederland, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding tot de aardrijkskunde van Nederlands Oostindische bezittingen
Vorige scan Volgende scanScanned page
167-
zich op de oostkust met de zee vereenigea; — op
Billnon de Tjoeroetsjoep, welke zich in de Stolzc-straat
ontlast.
§ 15, Bergen. Op Banka: het gebergte Parmessang,
nabij de westkust; de Menopijn, of Manoemhing , aan
den noorwesthoek , die tot verkenning strekt, wanneer
men, uit het noorden komende, Straat Banka wil
aandoen; de Mar as, in de diepte der Klabat - baai ; de
Marawang; het gebergte Berkat, op de oostkust, en
het gebergte Payang, op de zuidkust.
Een bijzonder Natuurverschijnsel had op den No-
vember , i 84 r , op het eiland Banka plaats. Nadat de
Vuurberg aldaar sterk had gerookt, de hitte drukkend en
de wind doodelijk stil was geweest, en men dus voor
eene aardbeving vreesde, gevoelde men deze werkelijk
op den 23sten, gedurende 50 a 60 sekonden. Op
den aósten werd dezelve door eene tweede gevolgd,
die een paar minuten aanhield. Op dezen schok
volgde in de verte een vreemd geluid, als van eenen
zwaren regen, hetwelk weldra, door de geweldige
slingeringen en bewegingen der schepen op de ree-
de , bleek het zonderling verschijnsel eener zeebeving
te zijn. Hierbij rees de zee soms, in den tijd van
twee minuten, meer dan negen voeten boven hare
gewone hoogte, terwijl men met ontzetting de gol-
ven , nu tot eene buitengewone laagte zag nederstorten,
dan weder met vernieuwde kracht opwaarts stijgen.
Dit verschijnsel duurde meer dan drie kwartier uurs ,
zonder belangrijke schade te veroorzakeu. Ware het
zoowel vloed geweest, als ebbe, dan zou deze den
waterspiegel nog wel 7 of 8 voet hooger hebben
doen rijzen, en de gevolgen hadden allertreurigst kunnen
zijn.
§ 16. Regeringsvorm. De Dorps- en Districtshoof-
den zijn geneigd, het volk te onderdrukken, doch
daar de bevolking zeer verspreid leeft, kunnen zij
weinig gezag oefenen. De Sekats rangschikken zich
onder het bestuur van een of ander Dorpshoofd.
Voor het overige gehoorzaamt de geheele bevolking
regtstreeks aan de Nederlandsche Ambtenaren.
17. Ferdeeling. Banka en Billiton; het eerste is
weder in verscheidene districten, als Blinjoe, Jeboes,
Soengie , Klabat enz. , verdeeld.
L 4 Ban-