Boekgegevens
Titel: Handleiding tot de aardrijkskunde van Nederlands Oostindische bezittingen
Serie: Werken der Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, 2: 1
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Te Leyden, Deventer en Groningen: bij D. Du Mortier en zoon, J. de Lange en J. Oomkens, 1843
Maatschappij: Tot Nut van 't Algemeen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 258 F 9
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204606
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Nederland
Trefwoord: Geografie, Nederlandse koloniën, Nederland, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding tot de aardrijkskunde van Nederlands Oostindische bezittingen
Vorige scan Volgende scanScanned page
B A K A.
Inleiding,
Deze Residentie bestaat uit de eilanden Banka en
Billiton, die, zoolang het Rijk van Madjapahit zijne
magt op de oostkust van Sumatra deed eerbiedigen,
zich ook aan die magt onderworpen hadden. Toen
echter dat Rijk was vernietigd, en Palembang als
onafhankelijk het hoofd opstak, verkreeg de Sultan van
Palembang het gezag op de beide eilanden. Dat gezag
was intusschen weinig meer dan het regt, om de be-
noeming der Opperhoofden, door de eilanders gekozen,
goed te keuren. Hierin kwam nogtans met betrekking
tot Banka verandering, en het gezag werd meer klem-
mend, nadat aldaar, ruim eene eeuw geleden, de tin-
mijnen ontdekt waren.
In i8ia was de Keizer van Palembang genoodzaakt,
den vrede van de Engelschen te koopen tegen den
afstand van Banka, met deszelfs onderhoorigheid Bil-
liton. Banka werd , uit hoofde van de rijke tinmijnen,
dadelijk aanvaard; doch Billiton, door de Engelschen
slechts als een lastpost beschouwd, eerst door Euro-
peërs in bezit genomen, nadat het Nederlandsche Gou-
vernement, waaraan, in 1816, Banka door
schen in ruiling was afgestaan, in den Indischen Archi-
pel weder in zijne vroegere regten getreden was. Het
eerste oogmerk dier bezitneming was, om, langs dezen
L 2 weg,