Boekgegevens
Titel: Handleiding tot de aardrijkskunde van Nederlands Oostindische bezittingen
Serie: Werken der Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, 2: 1
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Te Leyden, Deventer en Groningen: bij D. Du Mortier en zoon, J. de Lange en J. Oomkens, 1843
Maatschappij: Tot Nut van 't Algemeen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 258 F 9
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204606
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Nederland
Trefwoord: Geografie, Nederlandse koloniën, Nederland, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding tot de aardrijkskunde van Nederlands Oostindische bezittingen
Vorige scan Volgende scanScanned page
161-
dert 1835 heeft die Gemeente eene kerk; ook is er
een gasthuis en eene school, beide ten behoeve der
inlanders.
Men heeft te Riouw steen- en pannenbakkerijen, kalk-
branderijen , arakstokerijen, weverijen van zij len stoffen
en scheepsbouw. Da uitvoer bestaat in scheepstimmer- en
masthout, dammer, hout-olie, peper, en vooral gam-
bier, daar de Riouwsche gambier, die in vierkante
koekjes, ter grootte en dikte van een drieguldenstuk,
wordt verkocht, algemeen getrokken is. — Ter beteu-
geling der zeerooverij in deze streken, en om de me-
nigvuldige roofnesten op de kleine eilandjes omstreeks
Straat Malakka, vindt men hier gemeenlijk een of
meer oorlogsvaartuigen.
De levensmiddelen zijn hier zeer duur, daar zij van
Java, Siam en Sinkapore moeten worden aangebragt.
'Het eenigste, wat men aantreft, is eene slechte soort
van sago, wilde zwijnen en overvloed van versehe
zeevisch.
Linga
is ten zuiden van Bintang gelegen.
Bergen. Linga is zeer boschrijk, en wordt van het
oosten naar het westen van een gebergte doorsneden,
dat in hec zuidoosten eindigt in eene kruin, welke,
als in tweeën gekloofd, twee piramidaalvormige punten
vertoont, de Ezelsooren genoemd. Die berg wordt ge-
zegd door booze geesten bewoond te zijn, en geen
inboorling zou het wagen den top te bezoeken, dewijl,
volgens hun gevoelen, die vermetelheid niet alleen den
bezoeker het leven kosten, maar ook onheil en rampen
over het eiland zou brengen.
Rivieren cn andere wateren. De voornaamste rivier
op Groot-Linga is de Day, die in het zuiden zich
ontlast, en over eene lengte van naauwelijks vier mijlen
bevaarbaar is.
Voortbrengselen. De Chinezen bouwen gambier, pe-
per en aardvruchten; voor het overige is er bijna geen
landbouw. Rijst wordt van Java cn Siam aange-
bragt; de behoeftigen moeten zich voeden met sago,
die hier in overvloed is, en met de vangst in de
vischrijke wateren rondom deze eilanden. De uitvoer
bestaat in gambier, peper, tin, fijne houtsoorten, mast-
L hout.