Boekgegevens
Titel: Handleiding tot de aardrijkskunde van Nederlands Oostindische bezittingen
Serie: Werken der Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, 2: 1
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Te Leyden, Deventer en Groningen: bij D. Du Mortier en zoon, J. de Lange en J. Oomkens, 1843
Maatschappij: Tot Nut van 't Algemeen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 258 F 9
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204606
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Nederland
Trefwoord: Geografie, Nederlandse koloniën, Nederland, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding tot de aardrijkskunde van Nederlands Oostindische bezittingen
Vorige scan Volgende scanScanned page
IS'J
eenige andere eilandjes, de zoogenoemde Kust van
Sabon uitmaakt, en tevens de oostzijde van Straat
Sabon vormt; Drioen, Doerion, of Douron, weinig
meer dan een' kegelberg, met eenige andere kleinere
eilandjes de west- en zuidzijde van Straat Drioen uit-
makende. Battam, of Batang, en Kalant, of Ga-
lant, ook weieens Galland en Gallang genoemd, met
de naburige eilandjes, in het westen bepaald door Straat
Drioen, in het noorden door Straat Sinkapore, in het
oosten door Straat Rioww en in het zuiden door Straat
Dempo, of Doempo. Ten oosten van Straat Kiomv
liggen de voornaamste der Kiouwsche Eilanden, Bin-
tang , het grootste van alle, met de eilandjes, Tand-
jong - Pinang, of Riouv , Marsch , of Pingjat, Los,
Tauggong-Sebauw, Panjang, of Pandjang enz.
b, Linga, of Lingga, ook wel Groot-Linga gthee-
ten, met een vrij hoog gebergte, digt begroeid door
velerlei boomsoorten, heeft het Vlakke Eiland en Ro-
dang ten noorden , de Domino - Eilanden ten oosten ,
Shar, Sinkop, of Singkeb, ook Sinkep, rijk aan tin, en,
na Linga, het grootste der groep, met Kalambak ten
zuiden, en verschillende kleinere eilandjes ten westen.
§ 14. Binnenwateren. De rivieren zijn natuurlijk
van geringe beteekenis; doch op de voornaamste ei-
landen is nergens gebrek aan zoet water.
§ 15. Bergen. De Zadelberg van Bintang, de Dub-
bele Piek van Groot• Karimon, de Piek van Drioen,
zijn, met de Ezelsooren en de Piek van Linga, welke
tot hetzelfde gebergte behooren, hoezeer niet bijzonder
hoog, nogtans de voornaamste bergen.
§ 16. Regeringsvorm. Deze is eenhoofdig; althans
alle eilanden staan, in naam, onder den Sultan van
Linga, alhoewel de Orangkaya van Mapar, als het
Hoofd van de oorspronkelijke bevolking der Linga-
groep, vele voorregten geniet en veel magt bezit.
Een Vertegenwoordiger, of Onderkoning, van den Sultan
is te Riouw, en geniet, of ontvangt een jaargeld van
het Nederlandsche Gouvernement, dat aldaar een' Resi-
dent heeft, onder wien die eilanden eigenlijk staan.
Deze Resident staat in regtstreeksche betrekking met
den Sultan, inzonderheid wegens het weren der zee-
rooverij , waartoe de Vorst verpligt is.
§ 17. Verdeeling. De Riowwsche Eilanden, of ei-
genlijk Riomv, en de Linga-groep.
De
t-