Boekgegevens
Titel: Handleiding tot de aardrijkskunde van Nederlands Oostindische bezittingen
Serie: Werken der Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, 2: 1
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Te Leyden, Deventer en Groningen: bij D. Du Mortier en zoon, J. de Lange en J. Oomkens, 1843
Maatschappij: Tot Nut van 't Algemeen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 258 F 9
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204606
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Nederland
Trefwoord: Geografie, Nederlandse koloniën, Nederland, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding tot de aardrijkskunde van Nederlands Oostindische bezittingen
Vorige scan Volgende scanScanned page
en Boeginezen. Evenwel zijn de cigcnlyke Maleijers
zeer gezet op het waarnemen der voorschriften 'van
den Koran, hoezeer hunne Godsdienst tevens met
vele bijgeloovigheden en de vereering van goede en
kwade geesten vermengd is. Bij de Rayats bestaat het
Heidendom en geloof aan goede en kwade geesten.
§ 8. Kumten en Wetenschappen. Zucht voor de
laatste zoekt men vergeefs, behalve bij sommige Groo-
ten, en dan nog in geringe mate; terwijl geschiktheid
voor kunsten slechts het kenmerk is van enkele personen.
§ 9. Taal. Deze is over het geheel de Maleische,
hoewel, van wege de menigte Chinezen op Bintang,
aldaar op verschillende dorpen hoofdzakelijk Chineesch
gesproken wordt.
§ 10. Middelen van Bestaan. De landbouw bestaat
genoegzaam uitsluitend in de teelt van den gambier- (de
uitvoer van gambier - koekjes bedraagt voor de Riouw-
sche Eilanden tot 70000 pikols 'sjaars) en peperstruik;
zoodat rijst, olie, tabak, ook gedroogde visch en zout,
van Java, of Siam, en andere behoeften van Sinkapo-
re , of Malakka, moeten worden aangebragt. Voor het
overige is er houtvelling, scheepsbouw, arakstokerij,
zijdeweverij (waartoe de ruwe zijde uit China komt),
steen- en pannenbakkerij en kalkbranderij. — Op Linga
heeft men voorts eenige tinmijnen en veel visscherij,
ook van tripang. Op Riouw wordt door Boeginezen en
Chinezen eenige handel gedreven.
S II. Kapen, Punt Riouw en Noordoosthoek, op
Bintang, Kaap Pliang, of Eang, op Linga, en op
Singkeb de Noordwestpunt, of Punt Rowa, en de
Zuidwestpunt, of Punt Boekoe.
§ 12. Zeeboezems en Straten. De Golf van Riouw,
Straat Sabon, Drioen, of Douron, Sinkapore, George-
straat en Straat Riouw; voorts Straat Dempo, of
Doempo, ten noorden van de Linga - Eilanden, en Dos-
sie-straat, ten zuiden van Groot-Linga.
§ 13. Eilanden.
a. Zonder de menigvuldige kleine eilandjes en klip-
pen te noemen, kan men van de Riouwsche Eilanden,
van het noordwesten beginnende, de volgende optellen:
Klein-Karimon, waar de doorvaart, om uit Straat
Malakka oostwaarts in Straat Sinkapore, of zuidwaarts
in Straat Drioen te komen, eene breedte heeft van
drie mijlen. Groot - Karimon, dat, met Sabon en
ee-
II