Boekgegevens
Titel: Handleiding tot de aardrijkskunde van Nederlands Oostindische bezittingen
Serie: Werken der Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, 2: 1
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Te Leyden, Deventer en Groningen: bij D. Du Mortier en zoon, J. de Lange en J. Oomkens, 1843
Maatschappij: Tot Nut van 't Algemeen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 258 F 9
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204606
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Nederland
Trefwoord: Geografie, Nederlandse koloniën, Nederland, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding tot de aardrijkskunde van Nederlands Oostindische bezittingen
Vorige scan Volgende scanScanned page
meeste kleine eilanden ten zuiden van het schiereiland
Malakka, toen, in het midden der iS^« eeuw, haar
gezag begon te verslappen door den invloed der Boe-
ginezen op de Maleische bevolking. Een opstand was
hiervan het gevolg, welke ook het schiereiland in
laaije vlam zette, nadat eene poging tegen Riotiw, het
midtielpunt der bevolking, door een noodlottig toeval
mislukt was. In 1784 behaalde Nederland de zege
over al die vijanden, bevestigde .zijn gezag meer dart
ooit op het schiereiland, en verwierf den eigendom van
al de eilandjes, welke bezuiden het schiereiland en
ten oosten van Straat Sabon gelegen zijn. De thans
regerende Sultan van Linga is de regtmatige afstam-
meling van den Sultan, die destijds zich cijnsbaar aan
de Oostindische Maatscliappij erkende, en aannam, om
voortaan de keuze van een' opvolger aan de goed-
keuring van het Nederlandsche Bewind te zullen onder-
werpen.
In 1819 maakten de Engelschen zich meester van
Sinkapore, sedert 1784 een onbetwistbaar eigendom van
Nederland. Bij het Traktaat, den 245^0 Maart, 1824,
tusschen Nederland en Groot - Brittanje gesloten , is
Sinkapore aan Engeland verbleven; en het schijnt zelfs,
dat de andere kleine eilanden, tusschen de beide zuid-
punten van Malakka, en ten noorden van de Sin^
kapore - Straat, namelqk Salat-Boera, Toeki en Gaa ,
in het lot van Sinkapore deelen. De overige eilanden
maken te zamen de Residentie Riouw uit, waarvan
wij thans gaan spreken.
§ 1. Ligging en Grenzen. Deze eilandjes zijn ten
noorden bepaald door Straat Malakka en Straat Siru,
kapore, ten oosten door de Zee van Borneo, ook de
Karimata-, of Chinesche Zee genoemd, en ten zuiden
door de zee, welke ook Banka en Sumatra bespoelt;
zij hebben ten westen het eiland Sumatra. De ligging
is, voor zooveel de Riowwsche Eilanden aangaat, tus-
schen 103° en 104° 46' oosterlengte van Greemvich en
tusschen 0° 18' en 1° 17'noorderbreedte; Aq Linga-
groep ligt onder de linie, beslaat ruim eenen breedte-
graad ,