Boekgegevens
Titel: Handleiding tot de aardrijkskunde van Nederlands Oostindische bezittingen
Serie: Werken der Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, 2: 1
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Te Leyden, Deventer en Groningen: bij D. Du Mortier en zoon, J. de Lange en J. Oomkens, 1843
Maatschappij: Tot Nut van 't Algemeen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 258 F 9
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204606
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Nederland
Trefwoord: Geografie, Nederlandse koloniën, Nederland, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding tot de aardrijkskunde van Nederlands Oostindische bezittingen
Vorige scan Volgende scanScanned page
R I O IJ W.
Inleiding,
Het schiereiland Malakka en de menigte kleine eilan-
den in Straat Malakka, met die rondom de zuidpunt
en ten zuiden van het schiereiland, vormen het zoo-
genaamde Maleische Gebied, en het schiereiland wordt
door sommigen het Maleische Schiereiland genoemd.
Nogtans meent men, dat de Maleische Vorsten uit
Menang - Kabou afkomstig zijn, en sedert verschei-
dene eeuwen zich op en in de nabijheid van het
schiereiland gevestigd hebben. Malakka, aan de straat
van denzelfden naam gelegen, was de bloeijende
hoofdstad dier Vorsten, toen zij, in 1511, door de
Portugezen vermeesterd werd. Nu werd Johor de
hoofdstad, en bij de komst der Nederlanders in In-
dië, zochten de Maleische Vorsten hunne vriendschap,
om der Portugesche magt tot tegenwigt te strekken.
In den aanvang der iS'i" eeuw werd Johor verlaten,
en door Riouw als hoofdplaats vervangen, totdat de
woelingen van den Riouwschen Onderkoning Radja
Hadjie den Sultan Mahmoed Sja noopten, zich
op het eiland Linga te vestigen. De tegenwoordige
Sultan van Linga wordt steeds door de andere Maleische
Vorsten als stamvader geëerbiedigd.
Ingevolge de geslotene overeenkomsten, voerde de
Oostindische Maatschappij het oppergebied over de
mees-