Boekgegevens
Titel: Handleiding tot de aardrijkskunde van Nederlands Oostindische bezittingen
Serie: Werken der Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, 2: 1
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Te Leyden, Deventer en Groningen: bij D. Du Mortier en zoon, J. de Lange en J. Oomkens, 1843
Maatschappij: Tot Nut van 't Algemeen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 258 F 9
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204606
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Nederland
Trefwoord: Geografie, Nederlandse koloniën, Nederland, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding tot de aardrijkskunde van Nederlands Oostindische bezittingen
Vorige scan Volgende scanScanned page
IdO
Civile en Militaire Gezagiiebber zijn verblijf lioudt.
Die fort ligt aan de Lampongs- of Tolok-Betong-baai.
In 1833 nestelde zich een vijandelijke volkstam in
deszelfs nabijheid, die echter in het volgende jaar
verdreven werd.
De dorpen bestaan gewoonlijk uit slechts weinig
gebouwen, dewijl verscheidene huisgezinnen met elkan-
der onder hetzelfde dak wonen, en ieder zich met
een klein vertrek, door eene galerij gemeenschap heb-
bende, vergenoegt. Bij ieder dorp is meestal eene
panJoppo, of opene zaal, slechts van vloer en dak
voorzien, waar de dorpsbelangen behandeld en vreemde-
lingen ontvangen worden.
üe joejoer, of koopprijs der vrouw, is hier veelal
aanzienlijk, en klimt soms tot 1000 Rijksdaalders. Is
men voor de joejoer, door den vader of andere
bloedverwanten schuldig gebleven, bij hun overlijden
aansprakelijk: men erft ook hunne vrouwen; zoodat
men op die wijze zijne eigene moeder of grootmoeder
als zijne vrouw kan erven. De zedelijkheid beeft voor
zoodanige gewoonten terug!
Misdaden, zelfs doodslag en moord, kunnen meestal
worden afgekocht voor hoogeren of lageren prijs,
naar mate van de kaste (de Lampongers zijn in kasten
verdeeld), waartoe de vermoorde behoort. Soms echter
worden zij alleen verzoend door bloedwraak, vooral bij
de hoogere . kasten. Door verraderlijken overval en
moord van onschuldigen, verschaft men zich niet
zelden die wraak. Van zoodanig voorwendsel maken
niet alleen de hoogere kasten gebruik, om andere
dorpen te overvallen; maar dergelijke overval en moord
van de rustige bewoners, of derzelver wegvoering in
slavernij, heeft ook meermalen plaats, enkel om het
voordeel, dat men zich daarvan belooft. — Ongetwijfeld
is zucht tot ledigheid eene der voorname oorzaken
van die misdadige handelingen. — De bevolking kan
derhalve onmogelijk toenemen; en men behoeft naar
geene andere aanleiding dan de joejoer, moord en
menschenroof te zoeken, om zich de geringheid der
bevolking te verklaren. De groote menigte tijgers en
kaaimannen, en de stoutmoedigheid van deze dieren,
berooven echter ook menig een' van het leven.
In hoeverre de lieden, vyelke de bergstreken van
Aboeng bewonen, en Aboéngers genoemd worden,
al