Boekgegevens
Titel: Handleiding tot de aardrijkskunde van Nederlands Oostindische bezittingen
Serie: Werken der Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, 2: 1
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Te Leyden, Deventer en Groningen: bij D. Du Mortier en zoon, J. de Lange en J. Oomkens, 1843
Maatschappij: Tot Nut van 't Algemeen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 258 F 9
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204606
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Nederland
Trefwoord: Geografie, Nederlandse koloniën, Nederland, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding tot de aardrijkskunde van Nederlands Oostindische bezittingen
Vorige scan Volgende scanScanned page
145-
spoedig eene toevlngt onder het Rat- of Ratten - Eiland,
twee mijlen buiten den wal, moeten zoeken. Tijdens
het Britsch Bestuur was dit eiland een verblijf van
ballingen, daar de kettinggangers uit Bengalen hierheen
werden gezonden. Thans wordt het Ratten-Eiland
door eenige Beambten bewoond.
In den aanvang der eeuw was de hoofdplaats
der Engelschen eenige mijlen meer noordelijk. Van
wege de ongezonde lucht aldaar, werd Benkoelen de
nieuwe hoofdplaats; doch ook hier vond men den
grond te veel met ravijnen doorsneden, om gezond,
en de reede te open, om veilig te wezen. — Patoe-
haai, eenige mijlen meer zuidelijk, in de nabijheid
van Silibar, wordt thans beschouwd als in alle opzig-
ten beter te zijn dan Benkoelen,
Kamer, aan eene kleine, maar tamelijk diepe baai,
welke Punt Bandar tot noordhoek en Punt Linoe
tot zuidhoek heeft. Er is een Gezaghebber. In dit
district houdt men de inborst der bevolking voor
beter, dan algemeen bezuiden Benkoelen. Men vindt
hier peper, scheepstimmerhout, was, vogelnestjes en
olifantstanden.
Benkoelen was vroeger eene Assistent • Residentie on-
der Padang, doch is thans eene Assistent - Residen-
tie op zich zelve, en heeft Gezaghebbers te Moko-
Moko, Kroeytee, of Kroê, Mannah , Kawoer en Se-
loemah. Eenige der bovengenoemde Afow/e - districten,
te voren onder Palembang, zijn thans onder Ben-
koelen gebragt, en het voornemen schijnt te bestaan,
om deze beide Residentiën onder éénen Bewindvoerder
te vereenigen.
De kustbewoners zijn lui, veelal woelziek en verra-
derlijk van inborst; die der binnenlanden zijn werkzamer
en beter van aard. In het landschap Redjang vooral
legt men zich toe op landbouw, veeteelt enz. —
Over het geheel is het gebied van Benkoelen, inzon-
derheid de kustdistricten, weinig bevolkt, en de ge-
meenschap met vele binnendistricten, bij gebrek aan
wegen, zeer bezwaarlijk.
5. De Residentie palembang
ligt aan de zuidoostkust, en grenst ten noordwesten
aan Jambi, ten noordoosten en oosten aan Straat
K Ban-