Boekgegevens
Titel: Handleiding tot de aardrijkskunde van Nederlands Oostindische bezittingen
Serie: Werken der Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, 2: 1
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Te Leyden, Deventer en Groningen: bij D. Du Mortier en zoon, J. de Lange en J. Oomkens, 1843
Maatschappij: Tot Nut van 't Algemeen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 258 F 9
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204606
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Nederland
Trefwoord: Geografie, Nederlandse koloniën, Nederland, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding tot de aardrijkskunde van Nederlands Oostindische bezittingen
Vorige scan Volgende scanScanned page
143-
weder een fort en bezetting; de reede is onveilig,
waardoor de schepen al spoedig genoodzaakt worden ,
onder de naburige eilandjes, waarvan Lakota het
grootste is, toevlugt te nemen. — De kamfer is
hier voortreffelijk, zoodat de beste onder den naam
van Kamfer van Baros bekend is. Ook heeft
men er benzoin , was , stofgoud en peperbouw.
Omstreeks 1761 zochten de Engelschen vooral den
handel in kamfer van Baros meester te worden,
en bouwden ten noorden en ten zuiden een aantal
kleine fortjes. De handel te Baros liep daar-
door te niet, en de Nederlanders verlieten toen het
fort.
4. De Assistent - Kesidentie benkoelen
ligt aan de westkust tusschen Padang en de zuid-
kust , en grenst ten oosten aan Palembang en de Lam-
pongsche Districten.
Luchtgesteldheid. De lucht wordt voor ongezond
gehouden; het water is er schaarsch.
Bergen. De bergen zijn niet alle bekend. Onder
de Vuurbergen zijn er, aan wier helling kleine kom-
men of spruiten zijn van zwavelwater. De Vuurberg
Dempo, ook Heilige Berg genoemd, ligt in het hoo-
ge land achter Manna en heeft drie toppen ; een dier
toppen, de Berapi doet bestendig rookwolken opstij-
gen. Door een lager gebergte omgeven, en van digte
wouden , diepe bergkloven en afgronden omringd, zijn
de toppen van den Dempo bijna ongenaakbaar. — Ach-
ter Benkoelen verheft zich de kegelberg het Suikerbrood,
doch hij is uit zee zigtbaar, zoowel als de Poegong,
ten zuiden van Kaïvoer. — De Simienong en andere ber-
gen liggen in dezelfde landstreek. Men verhaalt, dat
op sommige bergen, van tijd tot tijd, ijs en zelfs
sneeuw gevonden wordt.
Kivieren en andere wateren. De rivieren , welke in
het gebied van Benkoelen in zee vallen, zijn van weinig
beteekenis ; maar de meeste van die, welke de Palem-
bangsche rivier uitmaken, ontspringen in de bergen nabij
de westkust. Onder deze telt men de Moesie, de
Lamatang, de Langkajat en de Makoko , welke laatste
uit een meer nabij den tafelberg Soekao haren oor-
sprong heeft. Verscheidene zoo oostelijk als westelijk
af-