Boekgegevens
Titel: Handleiding tot de aardrijkskunde van Nederlands Oostindische bezittingen
Serie: Werken der Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, 2: 1
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Te Leyden, Deventer en Groningen: bij D. Du Mortier en zoon, J. de Lange en J. Oomkens, 1843
Maatschappij: Tot Nut van 't Algemeen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 258 F 9
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204606
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Nederland
Trefwoord: Geografie, Nederlandse koloniën, Nederland, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding tot de aardrijkskunde van Nederlands Oostindische bezittingen
Vorige scan Volgende scanScanned page
139-
Een steen, twee ellen lang en i^- el breed, nabij
het vlek Mandcriang en Tana - Datar gevonden,
heeft, volgens sommigen, een opschrift in de Kam -
taal. — Te Sinto& ziet men steenen zitplaatsen, ge-
noemd Batoe - Bat ie - Kam , en te Koeboer - Kadja , ten
oosten van Sintoe, is een vierkant van 25 ellen
breed en 100 ellen lang, waar enkele oude graven en
eenige groote steenen zijn, met snijwerk voorzien. Een
dier steenen schijnt een opschrift in het Kay/i te hebben,
gelijk ook eenige steenen te Pager-Koeyong. Die stee-
nen zijn alle van trachiet. — Oude overleveringen der
Maleijers hechten zich aan die steenen en zitplaatsen.
3. De Residentie ayer-bangies
^ wordt ten noorden door Singkol, ten oosten door het
binnenland, ten zuiden door de Padangsche Bovenlan-
den en ten westen door de zee bepaald.
Zij maakte voorheen een gedeelte der Padangsche
Bovenlanden uitj men vergelijke dus omtrent lucht-
gesteldheid , bergen, rivieren en voortbrengselen de vo-
rige Residentie.
Verdeeling. In de afdeelingen Mandaheling en An-
kola, Kauw, Natal, de Batta-Landen, 2'appanoelie
en Pertibie; de twee eerste en Tappanoelic zijn As-
sistent - Residentiën.
De voornaamste plaatsen zijn:
Ayer - Bangies, met een fort, aan den mond der ri-
vier Ayer- Bangoe, het verblijf van den Resident, ligt
in eene diepe baai, welke door verscheidene kleine ei-
landjes , als Telloer, Tamian, Pankal en Pagaga ge-
dekt is. In de baai achter Pandjang, of het Lange -
Eiland, is eene veilige ligplaats en goede ankergrond,
ook voor groote schepen. Hier is overvloed van kar-
bouwen en levensmiddelen. Men heeft er peper, gam-
bier , koffij, rijst, jagong, katjang, suiker, klapper -
olie, ook kamfer, benzoin, kassia en zuiver stofgoud
uit het gebergte Rauw; de gemeenschap met de binnen-
landen van Natal is gemakkelijk.
In 1831 werd de kleine bezetting van het fort door
eene groote overmagt der Padries overvallen. De Of-
ficier sneuvelde, en daarna de eenige Onderofficier ;
nu nam een der manschappen, een Franscliman,
Bernard genaamd, het bevel op zich, en verde-
dig-