Boekgegevens
Titel: Handleiding tot de aardrijkskunde van Nederlands Oostindische bezittingen
Serie: Werken der Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, 2: 1
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Te Leyden, Deventer en Groningen: bij D. Du Mortier en zoon, J. de Lange en J. Oomkens, 1843
Maatschappij: Tot Nut van 't Algemeen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 258 F 9
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204606
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Nederland
Trefwoord: Geografie, Nederlandse koloniën, Nederland, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding tot de aardrijkskunde van Nederlands Oostindische bezittingen
Vorige scan Volgende scanScanned page
137-
Satoe, aan den westelijken oever van het meer der
Tien- Kottas. Van Passir - Satoe, waar de rivier Auto-
kan uit het meer afstroomt, gaat men over naar Me-
nindjoe. De weg loopt door het landschap Matoewa ,
naar Fort de Koek, in het Agamsche, en naar Fort
van den Bosch, in de Vijftig - Kottas.
Tahien-Tingie, of Tabeiig-Tengie, een aanzienlijk
vlek, dM tot het landschap Lima- Puloe- Kotta , of de
Vijftig- Kottas, behoort. Het heeft een' fraaijen grooten
tempel, den grootsten misschien, welke door de aan-
hangers der Padries is gesticht. Omringd door onder-
scheidene gemetselde vijvers, voor de wasschingen der
Mohammedanen, heeft het vierkante gebouw vijf spitse
daken, waarvan het bovenste geheel puntig toeloopt,
ter hoogte van 150 voet, en rust van binnen op een
aantal pilaren; alles is net bewerkt en met snijwerk
versierd. Men wil, dat de vijf daken ten zinnebeeld
van de bijzonderheid zouden verstrekken, dat de koepel
door de bevolking der Vijftig-Kottas is gebouwd.
Paya-Komba behoort mede tot de Vijftig-Kottas.
Dit groote en welvarende vlek ligt, te midden van een
vruchtbaar dal, ruim 1500 voeten boven de zee, aan
de Agamsche rivier. Het heeft den berg Bongsoe ten
noorden en den berg Sago ten zuiden. Hier is een
Nederlandsch fort; de huizen zijn er zindelijk en
welgebouwd, en bij de meeste is een vischvijver. On-
der de werkzame bevolking heerscht veel welvaart. Ook
is er veel handel, en het is waarschijnlijk, dat, sedert
de Nederlandsche Handelmaatschappij er een' Agent
heeft, het veelvuldige handelsverkeer met Indragirie
en Siak merkelijk verminderd, doch dat met de nabu-
rige landschappen vermeerderd zal zijn. Daartoe zullen
de goede breede wegen, onder andere naar de markt-
of handelplaatsen (pangalan) Kotta - Baroe aan de
rivier May, Kapas aan de rivier Bio en Sarie aan
de rivier Sibayong allezins bevorderlijk wezen.
De bevolking der Lima-Puloe-Kotta onderscheidt
zich van hare naburen, in Agam en Tana-Datar,
door meerdere beschaving, opgeruimdheid, zucht tot
werkzaamheid en door grootere welvaart. •— Onder
vrouwen en kinderen heerscht de zonderlinge gewoon-
te , dat zij eene zekere pijp- of zeepaarde, hier na-
pa genoemd, eten. De voornaamste voortbrengselen
zijn rijst, gambier, koffij, suiker en katoen (kapok).
i 5 -p«-