Boekgegevens
Titel: Handleiding tot de aardrijkskunde van Nederlands Oostindische bezittingen
Serie: Werken der Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, 2: 1
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Te Leyden, Deventer en Groningen: bij D. Du Mortier en zoon, J. de Lange en J. Oomkens, 1843
Maatschappij: Tot Nut van 't Algemeen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 258 F 9
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204606
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Nederland
Trefwoord: Geografie, Nederlandse koloniën, Nederland, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding tot de aardrijkskunde van Nederlands Oostindische bezittingen
Vorige scan Volgende scanScanned page
151-
met eenige wild bruisende bergstroomcn, daalt af in
de vlakte, en geeft haren naam aan het landschap Kvati'
tan, om zelve, op ruim 35 mijlen van de zee, den
naam Indragirie aan te nemen. Alvorens de bovenlanden
te verlaten, vormt zij een' prachtigen waterval ter plaat-
se, waar zij zich door eene rotsengte wringt en in eene
ontzagwekkende diepte stort. Op sommige plaatsen
heeft de rivier eene aanmerkelijke breedte.
Voortbrengselen. Dezelfde als die van de oostkust.
Verdeeling. Niet bekend.
De voornaamste plaats is:
Indragirie, of Andragirie, aan de rivier van denzelf-
den naam, langs welke veel handel gedreven wordt met
de Padangsche Bovenlanden en aan den anderen kant
naar Riouw en Sinkapore. De laatste is echter veel
verminderd, sedert de onlusten der Padries geheel ge-
dempt zijn.
De Sultan heeft hier zijn verblijf, gelijk ook, sinds
kort, een Nederlandsch Assistent - Resident voor de
zaken van dit Rijk en den meer westwaarts gelegen*
Staat Kwantan.
2. Het Rijk kwantan of loeboe-d jambi
grenst in het noorden aan Siak, in het oosten aan
Kampar en Indragirie en in het zuiden en westen aan
de Menang-Kabousche districten.
Luchtgesteldheid. Gezond en groeizaam.
Bergen. In de westelijke districten is het land berg-
achtig; doch er zijn geene merkwaardige bergen dan de
Soengi- Pago.
Rivieren en andere wateren. Hoezeer het Rijk tot de
binnenlanden behoort, zoo is de gemeenschap echter ge-
makkelijk , zoowel met de Padangsche Bovenlanden als
met de oostkust, daar drie rivieren, de Kwantan, de
Sienjienjie en de Sibayong, het Rijk doorstroomen.
Voortbrengselen. Vele van de oostkust; de koffij
vooral is in de bergachtige westelijke districten zeer
goed; ook vindt men er goudmijnen.
Verdeeling. Niet bekend.
De voornaamste plaats is :
Loeboe - Djambi, gelegen aan de rivier Kwantan, de
hoofdplaats van het Rijk en het verblijf van den
Vorst. Dit welvarend en volkrijk vlek heeft in den
I 2 oor-