Boekgegevens
Titel: Handleiding tot de aardrijkskunde van Nederlands Oostindische bezittingen
Serie: Werken der Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, 2: 1
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Te Leyden, Deventer en Groningen: bij D. Du Mortier en zoon, J. de Lange en J. Oomkens, 1843
Maatschappij: Tot Nut van 't Algemeen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 258 F 9
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204606
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Nederland
Trefwoord: Geografie, Nederlandse koloniën, Nederland, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding tot de aardrijkskunde van Nederlands Oostindische bezittingen
Vorige scan Volgende scanScanned page
137-
3. Het Vorstendom k a m i> a r
ligt ten zuiden van Siak, ten noorden van Indragirie
en ten oosten aan de zee.
Luchtgesteldheid. Gezond en groeizaam.
Bergen. Geene van aanbelang.
Kivieren en andere wateren. In de landstreek, welke
in de laatste vijftien jaren zoo vaak het tooneel heeft
opgeleverd van de Nederlandsche dapperheid en vol-
harding , ontspringen, omstreeks Berg Gedong, de ri-
vieren Kampar en May, die zich weldra met elkander
vereenigen, en zoo bijna 40 mijlen oostwaarts aan-
stroomen. De rivieren Sienjienjie en Sibayong komen
mede, meer zuidelijk, uit het Menang - Kabousche zï,
en vloeijen later ineen; terwijl zij hare wateren bij
Langang' Kitjil met de Kampar vermengen, en alzoo
de aanzienlijke rivier Kampar • Besaar vormen. Nadat
zij de Palalawang hebben opgenomen en nadat hare
oevers aanmerkelijk verwijd zijn, stroomen zij naar zee.
Voortbrengselen, Koffij, peper en keerkringsvruchten;
verder weet men van dit Vorstendom weinig.
Verdeeling. Niet bekend.
De voornaamste plaats is:
Palalawang, de hoofdplaats van het Vorstendom, ge-
legen aan de rivier Kampar - Besaar, bij derzei ver za-
menvloeijing met de rivier Palalawang, op 18 mijlen af-
stands van den mond of de Kwalla-Kampar. Hier
wordt eensdeels langs de rivieren een levendige handel ge-
dreven met de Padangsche Bovenlanden, en anderdeels
over zee met Sinkapore, waarheen koffij, peper, was enz.
wordt verzfJnden, en van waar men katoenen, lijnwaden,
krijgsbehoeften , opium en dergelijke artikelen ontvangt.
4. Het Rijk JAMBI
ligt tusschen Siak en Palembang. In het zuiden grenst
dit Rijk aan het Palembangsche, gedeeltelijk aan de
districten Dawas en Rawes, welke voornamelijk door
Koeboes bewoond worden. — Met de Balie - Boekit- en
de Ä'or/wifyVe-landschappen, grenst Jambi aan het noor-
den van Benkoelen,
Luchtgesteldheid, Gezond en groeizaam.
Bergen. De Mundi-Aurei, het gebergte van Ko-
rintjie en andere van minder aanbelang.
I Ri-