Boekgegevens
Titel: Handleiding tot de aardrijkskunde van Nederlands Oostindische bezittingen
Serie: Werken der Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, 2: 1
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Te Leyden, Deventer en Groningen: bij D. Du Mortier en zoon, J. de Lange en J. Oomkens, 1843
Maatschappij: Tot Nut van 't Algemeen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 258 F 9
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204606
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Nederland
Trefwoord: Geografie, Nederlandse koloniën, Nederland, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding tot de aardrijkskunde van Nederlands Oostindische bezittingen
Vorige scan Volgende scanScanned page
124-
de oostkust, tot omtrent de Litigasche Eilanden, en, op
de westkust, tot omstreeks de Maroev/iesche Eilanden.
Dat bewind wordt uitgeoefend door eenen Gouverneur,
Resident, Assistent-Resident of Gezaghebber. Aan deze
zijn de inlandsche Dorps- en Districtshoofden , alsmede
de Radja's, ondergeschikt; en het is met deze Hoofden,
dat de inlandsche bevolking gewoonlijk in aanraking komt.
Waar het Nederlandsche gezag gevestigd is , wordt het
regt van eigendom en bezitting geëerbiedigd en tracht
men het afkoopen van misdaden te beletten. Uit dien
hoofde zoeken de inlandsche Staten meer en meer de
welwillendheid van het. Indische Bestuur te verwerven ,
of onderwerpen zich in meer of min strenge beteekenis
aan Nederland.
§ 17. Verdeeling. Wij kunnen ons hierbij slechts
hoofdzakelijk tot de Landen aan de kust gelegen bepa-
len, dewijl wij met het binnenland nog weinig bekend
zijn. Wij zullen het een en ander in de volgende orde
behandelen:
I. De onafhankelijke Staten : i. Atsjeen. 1. Siak.
3. Kampar. 4. Jambi of Djambi.
II. De Staten, welken een eigen Bestuur hebben,
doch onder Nederlandsche bescherming staan:
t. Indragirie en a. Kwant an.
III. De Landen, welke regtstreeks door Nederlandsche
Ambtenaren bestuurd worden, als: Het Gouver-
nement van Sumatra"s Westkust met i. De As-
sistent-Residentie Padang. 2. De Residentiën
Padangsche Bovenlanden en 3. Ayer - Bangies.
4. De Assistent-Residentie Benkoelen. 5. De
Residentie Palembang en 6. De Lampongsche
Districten; terwijl wij
IV. nog een woord van de ons min bekende binnen-
landen er zullen bijvoegen.
S 18. I. Onafhankelijke Staten:
i. Het Rijk atsjeen
ligt in het noorden, loopt ten oosten tusschen Kaap
Atsjeen en Diamant, ten westen tot Baros en grenst
ten zuidoosten aan het Land der Battas. Volgens
sommigen, bevat het op 2520 v. m. ongeveer twee
millioenen inwoners.
Lucht'