Boekgegevens
Titel: Handleiding tot de aardrijkskunde van Nederlands Oostindische bezittingen
Serie: Werken der Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, 2: 1
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Te Leyden, Deventer en Groningen: bij D. Du Mortier en zoon, J. de Lange en J. Oomkens, 1843
Maatschappij: Tot Nut van 't Algemeen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 258 F 9
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204606
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Nederland
Trefwoord: Geografie, Nederlandse koloniën, Nederland, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding tot de aardrijkskunde van Nederlands Oostindische bezittingen
Vorige scan Volgende scanScanned page
122-
de westkust naderen, doch ver van de oostkust ver-
wijderd zijn. Men treft verscheidene bergvlakten aan
van 1400 en 1500 voet, ja zelfs enkele tot 3000
voet en meer boven de zee verheven. De binnen-
en bovenlanden, alsmede de bergen, zijn voor het
overige nog niet genoegzaam bekend of onderzocht. —
Berg Sago, ook wel verkeerdelijk Kasoemba genoemd,
is slechts 6000 voet hoog (*); de Ophir of Pas-
saman, een Vuurberg, heeft de hoogte van 9300
voet; de Merapi, mede een Vuurberg, 9200 voet;
doch het is zigtbaar, dat de eigenlijke top is in-
gestort , zoodat die berg welhgt 12000 voet hoog
geweest is; de Sengalang is thans hooger dan de
Merapi. De Boekit-Kaba heeft in November, 1833,
zoo als op bl. 3 vermeld is, door eene geweldige
uitbarsting in de omliggende landschappen groote scha-
de aangerigt en vele menschen van het leven be-
roofd. De Vuurberg Dempo, meer zuidelijk, ligt in
een woest landschap, te midden van ontoegankelijke
bergkloven en bosschen.
§ 16. Regeringsvorm. Te Siak en in andere Staten
der oostkust is, even als te Atsjeen, de regering een-
hoofdig , en geheel willekeurig, zoodat zij zich, zelfs
tegen de Grooten , wreede strafoefeningen veroorlooft,
wanneer liet namelijk den Vorst gelukt zich te bevrijden
van de banden, waarin de groote leenmannen hem
trachten gekneld te houden. Zoo niet, dan zijn het
deze erfelijke Stamopperhoofden, of Pangliemas , die
de eigenlijke magt in handen hebben, en die den
Vorst dwingen te doen, wat zij goedvinden. Aan de
Pangliemas staat de keuze van des Sultans opvolger;
doch zij kiezen niet altijd den oudsten zoon; zelfs
vrouwen kunnen aan de regering komen. — Bij de
Battas is het gezag in handen van Opperhoofden en
Oud-
(*) Overeenkomstig de bepaling van den Heer de
Perez, thans Resident van Ayer-Bangies, Volgens de
opgave van Raffles zou die berg 15000 voet hoog
wezen, zoo als ook deze, en na hem anderen, den Mer-
api op 13195 .voet (Eng. maat) stellen. Hierboven is de
barometrische opgave van de Heeren M u 11 e r en Kort-
hals gevolgd.