Boekgegevens
Titel: Handleiding tot de aardrijkskunde van Nederlands Oostindische bezittingen
Serie: Werken der Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, 2: 1
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Te Leyden, Deventer en Groningen: bij D. Du Mortier en zoon, J. de Lange en J. Oomkens, 1843
Maatschappij: Tot Nut van 't Algemeen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 258 F 9
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204606
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Nederland
Trefwoord: Geografie, Nederlandse koloniën, Nederland, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding tot de aardrijkskunde van Nederlands Oostindische bezittingen
Vorige scan Volgende scanScanned page
S U M A T R
Inleiding.
Dit eiland moet eertijds bij onderscheidene volke-
ren verschillende namen hebben gedragen. Zoo wil
men , dat het zou zijn bekend geweest onder den naam
Indale, en onder dien van Pertsje; ook als Rasata
en als Najacela. Evenwel is de naam Srimat, welke
mede aan dit eiland werd gegeven, de meest waar-
schijnlijke, als zijnde daarin de naamsoorsprong van
Sumatra onmiskenbaar.
Wanneer men de bekende overleveringen van de fabel-
achtige omkleedselen ontdoet, schijnt het, alsof de vroeg-
ste bevolking des eilands is gevestigd geweest in dat
gedeelte der hooge bianenlanden, welke het Rijk van
Menang-Kabou uitmaken. Er is evenwel, aan den an-
deren kant, veel grond voor het gevoelen, dat de Battas,
die ten noorden van Motä^^-ZsTö^o« wonen,-de eigenlijke
afstammelingen zijn van de vroegste bevolking, terwijl de
Koeboe-, Goegoe- en Jboeng - sizmmen met de Battas
van gelijke afkomst zouden wezen; ten gevolge van
langdurige verwijdering nogtans zouden die stammen
van elkander vervreemd zijn geworden, en in hunne ge-
woonten en gebruiken onderling zijn afgeweken. De
bedenking, dat op eenige eilanden van Australië bij de
bewoners sterke trekken van overeenkomst in zeden en
gebruiken met de Battas van Sumatra gevonden wor-
den.