Boekgegevens
Titel: Handleiding tot de aardrijkskunde van Nederlands Oostindische bezittingen
Serie: Werken der Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, 2: 1
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Te Leyden, Deventer en Groningen: bij D. Du Mortier en zoon, J. de Lange en J. Oomkens, 1843
Maatschappij: Tot Nut van 't Algemeen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 258 F 9
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204606
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Nederland
Trefwoord: Geografie, Nederlandse koloniën, Nederland, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding tot de aardrijkskunde van Nederlands Oostindische bezittingen
Vorige scan Volgende scanScanned page
105
De voornaamste plaats is:
Kedirie. Deze hoofdplaats is gelegen aan de rivier
Kedirie, en drijft levendigen handel langs die rivier
met Soerabaia. De moskee is vooral merkwaardig,
dewijl tot haren opbouw de overblijfselen van Boedho-
tempels gebruikt zijn.
Oudheden. Hier zijn menigvuldige prachtige over-
blijfselen van Hindoesche tempels en van aanzienlijke
steden, die echter meerendeels nog niet genoegzaam
zijn onderzocht geworden. — Nabij Blitar zijn de
puinen van Penatarang en van een aantal tempels,
alsmede gelijke overblijfselen tusschen de hoofdplaats
Kedirie en den berg Wielies. — Men wil, dat er ook
volkstammen gevonden worden, die steeds aan hunne
voorouderlijke Godsdienst zijn getrouw gebleven. — Van
den muur, tot grensscheiding strekkende tegen de Resi-
dentie Passoeroewang^ is reeds gesproken.
G 5 SU-