Boekgegevens
Titel: Handleiding tot de aardrijkskunde van Nederlands Oostindische bezittingen
Serie: Werken der Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, 2: 1
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Te Leyden, Deventer en Groningen: bij D. Du Mortier en zoon, J. de Lange en J. Oomkens, 1843
Maatschappij: Tot Nut van 't Algemeen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 258 F 9
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204606
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Nederland
Trefwoord: Geografie, Nederlandse koloniën, Nederland, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding tot de aardrijkskunde van Nederlands Oostindische bezittingen
Vorige scan Volgende scanScanned page
104
blam hebben vermengd; daarenboven worden zij in-
gewijd in de geheimen der Boedhisten en Betoros,
hetzij dan, dat deze in geschrifte of bij overlevering
zijn bewaard gebleven. — Het landschap Ponorogo
staat onder zes geestelijke Regenten.
Oudheden. Aan de oostelijke helling van den berg
Lawoe zijn eenige overblijfselen van vroegeren tijd
voorhanden, alsmede in de nabijheid van Maospattie. —
Digt bij Ponorogo is het graf van eenen heilige of
Betoro-Katon , aan wiens schim aldaar geofferd wordt.
Sommigen houden hem voor een' heilige van den Is-
lam , anderen voor een' heilige van de voorouderlijke
Godsdienst.
20. De Residentie k e d i r i k
grenst ten noorden aan de Residentie Soerabaia, ten
oosten aan de Residentie Passoeroewang, ten zuiden
aan de Indische Zee en ten westen aan de Residen-
tie Madion; zij bevat ruim 200000 inwoners.
Luchtgesteldheid. Zeer gezond.
Bergen. Het zuiden van dit gewest is bergachtig;
de berg Wielies, een hooge berg, en de berg Kal-
oet of Galoet zijn de voornaamste.
Rivieren en andere wateren. De rivier Kedirie,
die, ten zuiden van den berg Kawie, uit het landschap
Malang komt, loopt door deze Residentie eerst wes-
telijk , voorts noordelijk, om naderhand, oostelijk en
noordoostelijk stroomende, zich te Soerabaia, onder
den naam van Kaliemaas, en door twee meer zuide-
lijke monden langs Porrong - Bangel in zee te stor-
ten.
Voortbrengselen. Koffij, suiker en kaneel; de land-
bouw is 'door de vruchtbaarheid van den grond voor
veel uitbreiding vatbaar.
Nadat in October, 1837, geweldige stortregens veel
schade hadden aangerigt, heeft in Februarij, 1838,
eene hevige windvlaag veel nadeel aan huizen en boo-
men toegebragt; door het een en ander hebben de
koffijtuinen, inzonderheid in de Assistent-Residentie
Ngrowo, veel geleden.
Verdeeling. In de Residentie Kedirie, de Assistent-
Residentie Ngrowo en de Regentschappen Berbek en
Trengalek.
De