Boekgegevens
Titel: Handleiding tot de aardrijkskunde van Nederlands Oostindische bezittingen
Serie: Werken der Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, 2: 1
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Te Leyden, Deventer en Groningen: bij D. Du Mortier en zoon, J. de Lange en J. Oomkens, 1843
Maatschappij: Tot Nut van 't Algemeen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 258 F 9
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204606
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Nederland
Trefwoord: Geografie, Nederlandse koloniën, Nederland, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding tot de aardrijkskunde van Nederlands Oostindische bezittingen
Vorige scan Volgende scanScanned page
111
oostzijde der Patjictan-baai, aan de rivier Gotndoelo,
welke door eene bank gesloten is; doch er is eene veilige
reede. Verscheidene wegen gaan van hier uit, als, onder
andere, een naar Madion en een naar Soerakarta.
De produkten uit de naburige landschappen kunnen van
hier regtstreeks naar Europa gescheept worden.
19, De Kesidentie madion
grenst ten noorden aan het district Djipang, ten
oosten aan de Assistent-Residentie Patjietan, ten
zuiden aan de zee en ten westen aan de Residentie
Soerakarta; zij bevat 200000 inwoners.
Luchtgesteldheid. Gematigd en gezond.
Bergen. Behalve de Vuurbergen Lay/oe , in het noord-
westen (de voornaamste) , en de IVielies, in het noord-
oosten , is tot aan het zuiderstrand de grond berg-
achtig; de kust bestaat grootendeels uit steile rotsen
en klippen.
Rivieren en andere ftatcren. De rivier van Madi-
on , welke eenen kronkelenden loop heeft, neemt vele
mindere rivieren op, en wordt een groote stroom,
voordat zij op de grenzen van het district Djipang in
de Solo valt. — Door verscheidene gegravene vaarten
en waterleidingen heeft men getracht in het gebrek
aan rivieren te voorzien, en de niet onaanzienlijke
gronden aan den rijstbouw dienstbaar gemaakt.
Voortbrengselen. Boomvruchten, rijst, suiker en indi-
go , aanzienlijke bosschen, onder een bijzonder opzigt,
huisdieren, gevogelte enz.
Verdeeling. In drie groote afdeelingen Madion, Po-
norogo en Ngawie.
De voornaamste plaatsen zijn:
Madion, de hoofdplaats en verblijf van den Resident,
met een goed fort. Door de rivier Madion heeft men
van hier gemeenschap met de rivier Solo, waardoor het
afvoeren der voortbrengselen gemakkelijk gemaakt wordt.
Tegal-Sarie, eene niet onaanzienlijke stad in het
landschap Ponorogo, met een Seminarium of Kweek-
school voor de inlandsche Geestelijken. Er zijn veelal
300 kweekelingen, die niet enkel onderwijs ontvangen
in de leerstellingen van den Koran, maar ook in on-
derscheidene Hindoesche overleveringen, voor zooverre
die namelijk op Java zich met de leer van den
G 4 Is-