Boekgegevens
Titel: Handleiding tot de aardrijkskunde van Nederlands Oostindische bezittingen
Serie: Werken der Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, 2: 1
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Te Leyden, Deventer en Groningen: bij D. Du Mortier en zoon, J. de Lange en J. Oomkens, 1843
Maatschappij: Tot Nut van 't Algemeen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 258 F 9
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204606
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Nederland
Trefwoord: Geografie, Nederlandse koloniën, Nederland, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding tot de aardrijkskunde van Nederlands Oostindische bezittingen
Vorige scan Volgende scanScanned page
100
#
rale- en slijkbronnen zijn. Van den berg Lawoc gaal
een bergrug naar liet zuidzuidwesten, die aan de
zuidkust in het gebergte Pager -Goemng eindigt.
Rivieren en andere wateren. De rivier Solo, ook
wel bij voorkeur de Bangawang genoemd, is de aan-
zienlijkste rivier van geheel Java; zij komt met vele
kronkelingen uit het gebergte Kadoewang, is bevaar-
baar lang voordat zij de hoofdstad nadert, loopt van
Soerakarta, over eene rotsachtige bedding, met zwa-
ren stroom, oostelijk, en slingert zich door verscheidene
Regentschappen; terwijl zij, aan de grensscheiding van
Madion en Djipang, de rivier van Madion opneemt,
en voorts door de Regentschappen Toeban, Sidaijoc en
Grissee oostwaarts aanstroomt, om zich bij het fort
Oranje in Straat Madoera te ontlasten. — De rivieren
in het westen des Rijks brengen alle hare wateren in
de rivier Solo, zoowel als de meer oostelijk uit den
berg Lawoe ontspringende rivieren en spruiten, die
echter alvorens de rivieren Kadoewang en Ongobayang
met hare wateren vermeerderen , en dezelve zoo aan de
groote rivier toevoeren.
Voortbrengselen. De grond is vruchtbaar en wei-
bebouwd; rijst, jagong, koffij, suiker, thee, tabak,
jarak , waaruit olie geperst wordt, zijn de voornaamste
produkten; ook zijn er veel boomvruchten, buffels,
paarden en andere huisdieren. Voor het vervoeren der
voortbrengselen is de rivier Solo van groot nut, daar zelfs
vaartuigen van loo last in 7 of 8 dagen, en vveleens
in minder tijd, van Solo naar Grissee kunnen komen; de
rivier opwaarts heeft men soms vier maanden noodig.
Verdeeling. In de binnenlanden zijn de Regentschap-
pen Klatten, Boyoalie en Sokowinang"n.
De voornaamste plaatsen zijn:
Soerakarta of Solo, de zetel des Rijks, waar de
Keizer of Soesoehoennan, ook wel , bij verkorting, Soe-
nan genoemd (*), zijn verblijf houdt, zoowel als vele
Prinsen, aanzienlijke Leenmannen en andere Grooten.
Prins Prang -Wedono, of Ario-Praboe-
Prang-Wedono, welke belangrijke goederen be-
zit ,
("j Tlians (1839) P a k o e - B o 0 w o n o VII, wiens
eigenliike titels zijn : - Boewoiw - Senopati - Ingahgo -
Ngabdur • Rachmnn - Saydin - Panotogomo.