Boekgegevens
Titel: Handleiding tot de aardrijkskunde van Nederlands Oostindische bezittingen
Serie: Werken der Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, 2: 1
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Te Leyden, Deventer en Groningen: bij D. Du Mortier en zoon, J. de Lange en J. Oomkens, 1843
Maatschappij: Tot Nut van 't Algemeen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 258 F 9
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204606
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Nederland
Trefwoord: Geografie, Nederlandse koloniën, Nederland, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding tot de aardrijkskunde van Nederlands Oostindische bezittingen
Vorige scan Volgende scanScanned page
99
handen; onder deze Doerga of Paryatie, en meer nog
Goncisch of Genesa, den God des gebeds. In andere
deelen van het Rijk Mataram zijn almede Bramijnsche
tempels en overblijfselen, welke tot de leer van Boedho
behooren.
18. De Residentie soerakarta of solo,
die tevens een Keizerrijk is, welks Keizer als een
groot en magtig Vorst en tevens als Hoofd van de
Godsdienst beschouwd en door alle Javanen met bijzon-
deren eerbied behandeld wordt. Zelfs genieten de Java-
nen , die tot zijn Rijk behooren, wanneer zij in an-
dere deelen van Jaya komen , eene zekere onderschei-
ding bij hunne landgenooten. De Residentie grenst
ten noorden aan de Residentie Samarang en het dis-
trict Djipang, ten oosten aan Djipang en de Resi-
dentie Madion , ten zuiden aan de Assistent • Residentie
Patjietan en Djokjokarta en ten westen aan de Resi-
dentiën Djokjokarta, Kadoe en Samarang; zij bevat
460000 inwoners.
Luchtgesteldheid. Zeer gezond.
Bergen. De Merbaboe, bijna 9000 voeten hoog, kan
als de noordelijke kruin worden beschouwd, en de
Merapi, naauwelijks 7000 voet hoog, als de zuide-
lijke kruin van denzelfden berg. Het hooge gebergte
loopt in eene noordelijke strekking tot nabij Salatiga
voort, onder den naam vm Joko - Pekik, Tetomoyo enTe-
garou. De Merbaboe, van wiens kegel slechts een noor-
delijke en zuidelijke top is overgebleven, is hooger met
plantengroei bedekt dan de Merapi, welke, inzonderheid
aan de zuidzijde, naauwelijks ter hoogte van 5000 voet
gekomen, reeds zonder plantengroei is, en niets dan
naakte basalt - rotsen, verweerde lava of verharde asch
vertoont. — De laatste uitbarstingen van den Merapi
zijn geweest in 183a en 1833, wanneer bovenal het
district Poerbolingo heeft te lijden gehad, alsmede op
den lodcn Augustus, 1837, welke laatste uitbarsting van
veel langer duur is geweest en een' lavastroom heeft
uitgeworpen, die eene kloof van 200 voet breed en
70 voet diep , op eene lengte van twee palen , met lava
heeft gevuld. — Van den Merapi gaat een bergrug
naar het zuiden. — In het oosten des Rijks heeft men
den hoogen Vuurberg Lawoe, in welks nabijheid mine-
G 2 ra-