Boekgegevens
Titel: Handleiding tot de aardrijkskunde van Nederlands Oostindische bezittingen
Serie: Werken der Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, 2: 1
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Te Leyden, Deventer en Groningen: bij D. Du Mortier en zoon, J. de Lange en J. Oomkens, 1843
Maatschappij: Tot Nut van 't Algemeen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 258 F 9
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204606
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Nederland
Trefwoord: Geografie, Nederlandse koloniën, Nederland, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding tot de aardrijkskunde van Nederlands Oostindische bezittingen
Vorige scan Volgende scanScanned page
97
den. — Eene zonderling gevormde groep kalkrotsen
(Goenong-Gamfwg), te midden van welke zich eene
rots, als eene zuil, 80 voet hoog verheft, merkt men
op niet verre van Djokjokarta. — Er zijn holen en
grotten, sommige door de Natuur, andere door
menschenhanden in de rotsen uitgehouwen, cn ook
verscheidene steengroeven.
Rivieren en andere wateren. De Bogowonto, die in
de Residentie Kadoe ontspringt, de Oempak en de Progo,
die ten zuiden door het Rijk stroomt. Deze rivieren
nemen verscheidene kleinere riviertjes, die hier me-
nigvuldig zijn, op, waardoor zij aanzienlijke stroomen
worden; bewesten de Progo is de kleine rivier Mant-
jing'an.
Voortbrengselen. Niet zoo veelvuldig als in andere
Residentiën; echter heeft men er rijst, koffij en suiker ,
en de gewone dieren.
Verdeeling. Vinden wij niet opgegeven.
De voornaamste plaats is:
Djokjokarta (eigenlijk Ngajogjokartd), dikwijls bij
verkorting Djokjo geheeten. Zij is de hoofdstad van het
Rijk, het verblijf van den Sultan, van een aantalJavaan-
schc Grooten cn Prinsen van den bloede, onder welke
Prins Pakoe-Alam en 1'rins Notto-Prodjo,
beide aanzienlijke Leenmannen, cn volgens eenigen,
van wege hunne uitgebreide goederen, voor onafhan-
kelijke Vorsten gehouden. Een Nederlandsch Resident
is hier met een' Assistent-Resident en andere Ambte-
naren gevestigd, dewijl de Rijksbestuurder of Eerste
Minister des Sultans (♦) steeds met den Resident over
de belangen des Rijks en de te nemen maatregelen
moet raadplegen.
De stad is zeer volkrijk, en heeft tevens eenen
grooten omvang, daar al die Leenmannen cn Prinsen er
meer of minder uitgestrekte dalems of paleizen hebben.
Er is eene Nedei landsche wijk, en het Residentie-
Huis is een fraai gebouw ; het Nederlandsch kasteel,
digt bij het versterkt paleis (kraton) des Sultans gele-
gen ,
(*) De tegenwoordige Sultan (1839) heet Ilaniangkoe-
Poewono V; doch zijne eigenlijke titels zijn: Hawar.g-
koe - Boewono - Sevnpati - Ingnlogn . Ngabdur - Rachtnan - Saydiri'
Panotogonto V.
G