Boekgegevens
Titel: Handleiding tot de aardrijkskunde van Nederlands Oostindische bezittingen
Serie: Werken der Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, 2: 1
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Te Leyden, Deventer en Groningen: bij D. Du Mortier en zoon, J. de Lange en J. Oomkens, 1843
Maatschappij: Tot Nut van 't Algemeen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 258 F 9
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204606
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Nederland
Trefwoord: Geografie, Nederlandse koloniën, Nederland, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding tot de aardrijkskunde van Nederlands Oostindische bezittingen
Vorige scan Volgende scanScanned page
92
die landstreek verdreven en vier dorpen verwoest
den. Sedert heeft men in het oosten en het wtp^
van het eiland Kambangan kleine forten aangeleg
en er is, uit het binnenland naar Tjilatjap, eene vaa
(^Kali-Tosso) gegraven tot afvoer der produkten. E.
zijn koffijpakhuizen gebouwd, en sinds eenige jaren
komen Nederlandsche schepen te Tjilatjap koffij laden,
om van daar regtstreeks den steven naar Europa te
wenden; iets, dat vroeger langs de geheele zuidkust
van Java nooit had plaats gehad.
Het eiland Kambangan, dat in het oosten de baai
Tjilatjap helpt vormen, was zeer bevolkt en welvarend,
toen, in het begin dezer eeuw, de zeerooverij het door
plundering en menschenroof tot eene woestenij maakte.
Aan de westzijde is het slechts door eene geul van het
eilandje Waroc gescheiden; aldaar heeft men aan de
buitenzijde de Maurits-baai, en aan de zijde van Java
de ruime baai of binnenlandsche zee Segara- Anakati
(^Kinderzee), met ondiepen moddergrond en geheel
ongeschikt voor zeeschepen. Het vaarwater tusschen
Segara-Anakan en Tjilatjap-baai is mede ondiep cn
bij laag water hier en daar waadbaar.
15. De Residentie bagelen
grenst ten noorden aan de Residentie Pekalongan,
ten noordoosten aan de Residentie Samarang, ten oosten
aan dc Residentiën Kadoe en Djokjokarta, ten zuiden
aan de Indische Zee en ten westen aan Banjoemaas en
Tagal. Zij beslaat 70 v. m. en bevat 457000 inwoners.
Luchtgesteldheid. Gezond en zuiver, bijzonder door
de hooge ligging des lands.
Bergen. De grond verheft zich in het midden der
Residentie niet zelden tot eene hoogte van 3000 voet
boven de zee; doch aan de kust is hij, behalve op het
rotsachtige eiland Karang- Bolang, vlak, laag en moe-
rassig , hier en daar door duinen tegen de woede van
den oceaan gedekt; de voornaamste bergen zijn de
Sindoro en de Prahoe, de eerste 10000 voet hoog,
en beide, gelijk ook andere bergen , met kraters,
waarvan sommige nog rook uitbraken.
Rivieren en andere wateren. De rivier Tjitjing -
Galang stroomt midden door het moeras Petanahan,
hetwelk 10 palen lang cn half zoo breed is, cn waarin
zich
ii^--