Boekgegevens
Titel: Wet op het lager onderwijs, van den 13. augustus 1857, (Staatsblad No. 103.): met aanteekeningen uit de geschiedenis van het onderwijs, de handelingen der regering en der wetgevende magt
Auteur: Hemkes, H.
Uitgave: Groningen: J. Oomkens, J. Zoon, 1858
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 679 F 9 (2)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204584
Onderwerp: Recht: bestuursrecht: overige
Trefwoord: Lager onderwijs, Wet op het lager onderwijs (1857), Nederland, Wetteksten (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Wet op het lager onderwijs, van den 13. augustus 1857, (Staatsblad No. 103.): met aanteekeningen uit de geschiedenis van het onderwijs, de handelingen der regering en der wetgevende magt
Vorige scan Volgende scanScanned page
VOORBERIGT.
Ofschoon het mmchien dezen of genen eenigszins vreevid
moge toeschijnen, dat een onderwijzer eener lagere school
het gewaagd heeft, om de wet op het lager onderwijs van
13. Angustus 1857 met aanteekeningen en ophelderingen, enz.
uit te geven, zoo meen ik toch met bescheidenheid te mogen
aanmerken, dat dit zoo bevreemdend niet te achten is. — De
wet betreft wel het Nederlandsche volk in de eerste plaats,
maar dan ook hijzonder den onderwijzer en zijii werk-
kring. De onderwijzer kan en moet veel aanteekenen en op-
merken , ivat anderen of minder belangrijk voorkomt, of door
hen minder de aandacht waardig wordt geoordeeld. — En
ofschoon deze uitgave der wet, zoo ik vertrouw, voor allen,
die met het toezigt op het onderwijs in betrekking staan,
bruikbaar zal zijn, zoo aarzel ik niet te kennen te geven, dat
ik voornamelijk ten behoeve mijner ambtgenooten dit werk
heb zamengesteld.
Verder zij het mij veroorloofd hier aan te merken, dat
ik eenig vertrouwen meen verworven te hebben door mijne
vroegere uitgaven van de Wetten, Besluiten en Verordeningen
op het lager onderwijs, zoo algemeene, als bijzondere voor
onderscheidene provinciën, welke algemeen met belangstelling
ontvangen zijn, en als de bruikbaarste en volledigste vjerken
van dien aard zijn aangemerkt.