Boekgegevens
Titel: Wet op het lager onderwijs, van den 13. augustus 1857, (Staatsblad No. 103.): met aanteekeningen uit de geschiedenis van het onderwijs, de handelingen der regering en der wetgevende magt
Auteur: Hemkes, H.
Uitgave: Groningen: J. Oomkens, J. Zoon, 1858
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 679 F 9 (2)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204584
Onderwerp: Recht: bestuursrecht: overige
Trefwoord: Lager onderwijs, Wet op het lager onderwijs (1857), Nederland, Wetteksten (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Wet op het lager onderwijs, van den 13. augustus 1857, (Staatsblad No. 103.): met aanteekeningen uit de geschiedenis van het onderwijs, de handelingen der regering en der wetgevende magt
Vorige scan Volgende scanScanned page
Boot J. OOMKENS , J. Zoon , wordt om de drie
maanden uitgegeveny een nommer van:
DE
NEDERLANDSCHE TAAL.
TIJDSCHRIFT
teb
Bevordering ran Nederlandsche Taalkunde,
VOOR BEOEFENAARS DER TAAL,
als:
leerlingen van gymnasien, latijnsche en middelbare scholen,
aankomende onderwijzers, en voor allen ,
die verlangen ,
HUN MOEDERTAAL GRONDIG TE VERSTAAN
EN GOED TE SCHRIJVEN.
Vier Nommers ƒ 2-50.
De steeds toenemende bijval aan dit Tijdschrift te beurt
vallende, getuigt van de behoefte die er bestaat, aan een
zoodanig werk, dat minder door groote geleerdheid, dan door
degelijkheid voor Onderwijzers geschikt is.