Boekgegevens
Titel: Wet op het lager onderwijs, van den 13. augustus 1857, (Staatsblad No. 103.): met aanteekeningen uit de geschiedenis van het onderwijs, de handelingen der regering en der wetgevende magt
Auteur: Hemkes, H.
Uitgave: Groningen: J. Oomkens, J. Zoon, 1858
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 679 F 9 (2)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204584
Onderwerp: Recht: bestuursrecht: overige
Trefwoord: Lager onderwijs, Wet op het lager onderwijs (1857), Nederland, Wetteksten (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Wet op het lager onderwijs, van den 13. augustus 1857, (Staatsblad No. 103.): met aanteekeningen uit de geschiedenis van het onderwijs, de handelingen der regering en der wetgevende magt
Vorige scan Volgende scanScanned page
250
Dat echter dit Tijdschrift duurzaam moet blijven be-
schouwd als het doelmatigste, meest geschikte middel tot
verbreiding van alle berigten aangaande het schoolwezen,
hetwelk voor Gemeentebesturen, nog dit voorregt heeft,
dat het alle aankondigingen kosteloos opneemt, weshalve
de heer minister hoopt, dat de Gemeentebesturen zullen
voortgaan, de gewone aankondigingen van vacante plaat-
sen en vergelijkende examens ter plaatsing in te zenden
aan de Redactie der Nieuwe Bijdragen, met inachtneming
der voorschriften, gegeven bij ministeriële dispositiën van
26. Sept. 1849, n°. 121, 5« Afd. en van 6. Maart 1850,
n". 135, 5° Afd. (Zie Nieuwe Bijdragen dier jaren pagina
897 en 233.) (Aanschrijving van den provincialen Inspec-
teur van Zuidholland , Jonkh. Mr. H. J. van der Heim
15. Januarij 1858, n". 9.)
In art. 21 bladz. 80 zijn twee zinstorende fouten inge-
slopen, die de lezers dienen te verbeteren:
Er staat regel 3 van boven: eene acte, moet zijn eener
acte, en regel 7 staat: gemeente, moet zijn gemeenten.