Boekgegevens
Titel: Wet op het lager onderwijs, van den 13. augustus 1857, (Staatsblad No. 103.): met aanteekeningen uit de geschiedenis van het onderwijs, de handelingen der regering en der wetgevende magt
Auteur: Hemkes, H.
Uitgave: Groningen: J. Oomkens, J. Zoon, 1858
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 679 F 9 (2)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204584
Onderwerp: Recht: bestuursrecht: overige
Trefwoord: Lager onderwijs, Wet op het lager onderwijs (1857), Nederland, Wetteksten (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Wet op het lager onderwijs, van den 13. augustus 1857, (Staatsblad No. 103.): met aanteekeningen uit de geschiedenis van het onderwijs, de handelingen der regering en der wetgevende magt
Vorige scan Volgende scanScanned page
249
Art. 61.
De vraag: of de eed door een Schoolopziener, wélke in
ziekelijke omstandigheden verkeert, ook schriftelijk kan afge-
legd worden, is door den minister van binnenl. zaken, bij
speciaal schrijven, ontkennend beantwoord. (Medegedeeld
door eene daartoe bevoegde autoriteit.)
Art. 69.
Op de vraag, of de schoolgelden voor de avondscholen ge-
noten, onder de inkomsten der openbare onderwijzers moeten
worden begrepen, is door den minister van binnenl. zaken
te kennen gegeven:
Dat die vraag bevestigend moet worden beantwoord,
ingeval aan den onderwijzer bij zijne aanstelling, bij de
plaatselijke schoolverordening of op eene andere wijze de
verpligting tot het houden van avondschool is opgelegd;
doch dat, indien hij zulks, zonder daartoe gehouden te
zijn, heeft gedaan, de door hem daarvan genoten school-
gelden, niet kunnen gerekend worden, tot de inkomsten
aan de betrekking van openbaren onderwijzer verbonden
te behooren. (Prov. blad van Zuidholland, n°. 11, van
26. Januarij 1858.)
Art. 73.
Door Z. E. den heere minister van binnenl. zaken is bij
missive van 12. Januarij 1858, 5« Afd., n". 28, te kennen
gegeven, dat krachtens art. 73 der wet vervallen is de
verpligting tot plaatsing van berigten aangaande het on-
derwijzend personeel in de Nieuwe Bijdragen voor het lager
schoolwezen: