Boekgegevens
Titel: Wet op het lager onderwijs, van den 13. augustus 1857, (Staatsblad No. 103.): met aanteekeningen uit de geschiedenis van het onderwijs, de handelingen der regering en der wetgevende magt
Auteur: Hemkes, H.
Uitgave: Groningen: J. Oomkens, J. Zoon, 1858
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 679 F 9 (2)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204584
Onderwerp: Recht: bestuursrecht: overige
Trefwoord: Lager onderwijs, Wet op het lager onderwijs (1857), Nederland, Wetteksten (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Wet op het lager onderwijs, van den 13. augustus 1857, (Staatsblad No. 103.): met aanteekeningen uit de geschiedenis van het onderwijs, de handelingen der regering en der wetgevende magt
Vorige scan Volgende scanScanned page
247
gemeenten, welke van dien termijn slechts gedeeltelijk of
in het geheel niet gebruik zullen maken, alsnog een on-
derwerp van overweging bij de Regering uitmaakt; en
Dat, hetgeen hierboven is gezegd ten aanzien der Rijks
subsidiën voor de oprigting van nieuwe of de verbetering
van de bestaande scholen en onderwijzerswoningen, naar
des ministers inzien evenzeer van toepassing is op de
Provinciale subsidiën voor dit onderwerp. (Prov. blad van
Zuidholland, n°. 17, van 9. Febr. 1858.)
Akt. 53 en 54.
Naardien door onderscheidene Gemeentebesturen in de
provincie Groningen verzuimd is, om van de benoemin-
gen van plaatselijke schoolcommissiën kennis te geven aan
den Inspecteur, en den Schoolopziener van het district,
zoo worden de besturen uitgenoodigd om zulks telkens
onverwijld te doen, omdat zij uit kracht der wet gedurig
in aanraking komen.
Eveneens is het voor een geregelden loop der zaken
wenschelijk, dat aan den Inspecteur en aan den School-
opziener mededeeling geschiede van andere benoemingen
met name van onderwijzers, gelijk ook van alle besluiten
betrekkelijk het onderwijs of het schoolwezen, welke door
eenigen gemeenteraad worden genomen, en zulks niet
alleen thans bij de invoering, maar ook gedurende de
verdere werking der wet. (Circulaire van den Commissaris
des Konings 2. Febr. 1858, Provinciaal blad van Gronin-
gen, n°. 20.)