Boekgegevens
Titel: Wet op het lager onderwijs, van den 13. augustus 1857, (Staatsblad No. 103.): met aanteekeningen uit de geschiedenis van het onderwijs, de handelingen der regering en der wetgevende magt
Auteur: Hemkes, H.
Uitgave: Groningen: J. Oomkens, J. Zoon, 1858
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 679 F 9 (2)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204584
Onderwerp: Recht: bestuursrecht: overige
Trefwoord: Lager onderwijs, Wet op het lager onderwijs (1857), Nederland, Wetteksten (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Wet op het lager onderwijs, van den 13. augustus 1857, (Staatsblad No. 103.): met aanteekeningen uit de geschiedenis van het onderwijs, de handelingen der regering en der wetgevende magt
Vorige scan Volgende scanScanned page
235
Derde Schooldistrict.
Schoolopziener, M. Pruim, te Dochm.
Ameland, Ferwerderadeel, Oostdongeradeel, Westdon-
geradeel, Schiermonnikoog.
Vierde Schooldistrict.
Schoolopziener, Mr. J. H. Beucker Andreae, te Leeuwarden.
Dantumadeel, Dockum, Kollumerland en Nieuwkruisland,
Tietjerksteradeel.
Vijfde Schooldistrict.
Schoolopziener, Mr. J. I. Schotborgh Simon, te Heerenveen.
Achtkarspelen, Aengwirden, Opsterland, Smallingerland.
Zesde Schooldistrict.
Schoolopziener, Jhr. Mr. F. II. van Beyma thoe ELingma, te
Heerenveen. ■
Ooststellingwerf, Weststellingwerf, Schoterland.
Zevende Schooldistrict.
Schoolopziener, Mr. L. van de Woestijne Voerman, te Langweer.
Doniawerstal, Gaasterland, Ilaskerland, Hemelumer 01-
dephaert en Noordwolde , Hindeloopen, Lemsterland, Slo-
ten, Stavoren.
Achtste Schooldistrict.
Schoolopziener, Mr. H. U. Huguenin, te Sneék.
Rauwerderhem, Sneek, Utingeradeel, AVijmbritseradeel,
Workum, IJlst.
Negende Schooldistrict.
Schoolopziener, Mr. K. Banga, te Harlingen.
Baarderadeel, Franeker, Franekeradeel, Hennaardera-
deel, Menaldumadeel.