Boekgegevens
Titel: Wet op het lager onderwijs, van den 13. augustus 1857, (Staatsblad No. 103.): met aanteekeningen uit de geschiedenis van het onderwijs, de handelingen der regering en der wetgevende magt
Auteur: Hemkes, H.
Uitgave: Groningen: J. Oomkens, J. Zoon, 1858
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 679 F 9 (2)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204584
Onderwerp: Recht: bestuursrecht: overige
Trefwoord: Lager onderwijs, Wet op het lager onderwijs (1857), Nederland, Wetteksten (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Wet op het lager onderwijs, van den 13. augustus 1857, (Staatsblad No. 103.): met aanteekeningen uit de geschiedenis van het onderwijs, de handelingen der regering en der wetgevende magt
Vorige scan Volgende scanScanned page
191
Art. 56, 57 en 58.
(a) De handhaving der benoeming voor zes jaren, -Bre*
der benoembaarheid, na den afloop van dat tijdvak,
scheen verre verkieslijk. Daardoor wordt de verwijdering
van de zoodanigen , in wie men zich bedrogen mogt heb-
ben, minder stuitend. (Voorl. Versl. van 22. Mei 1855.)
(b) Die zijne betrekking goed waarneemt, weet dat die
aftreding hem niet kan schaden: een ijverig en kundig
schoolopziener zal steeds op hoogen prijs worden gesteld;
daarentegen is de aftreding voor den minder werkzamen
een prikkel en tevens een geschikt middel om den nalati-
gen op gepaste wijze te verwijderen. (Mem. van Toel.
van 21. Febr. 1857.)
(c) Vrij algemeen beschouwde men het als eene we-
zenlijke verbetering, dat de schoolopzieners voortaan
regtstreeks door den Koning zouden worden benoemd , zon-
der dat deze door eenige voordragt van eene commissie
van onderwijs of ander collegie in de vrijheid zijner keuze
beperkt wierd. (Voorl. Versl. van 22, Mei 1855.)
Art. 57. De schoolopzieners genieten uit 's Eijks kas
eene som bij abonnement, als vergoeding voor hunne
reis- en verblijfkosten.
Art. 58. (a) In elke provincie is een inspecteur.
(b) De inspecteurs worden door Ons benoemd. Zij
kunnen ten allen tijde door Ons worden ontslagen.
(c) Zij genieten uit 's Eijks kas eene jaarwedde en
vergoeding voor reis- en verbhjfkosten.