Boekgegevens
Titel: Wet op het lager onderwijs, van den 13. augustus 1857, (Staatsblad No. 103.): met aanteekeningen uit de geschiedenis van het onderwijs, de handelingen der regering en der wetgevende magt
Auteur: Hemkes, H.
Uitgave: Groningen: J. Oomkens, J. Zoon, 1858
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 679 F 9 (2)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204584
Onderwerp: Recht: bestuursrecht: overige
Trefwoord: Lager onderwijs, Wet op het lager onderwijs (1857), Nederland, Wetteksten (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Wet op het lager onderwijs, van den 13. augustus 1857, (Staatsblad No. 103.): met aanteekeningen uit de geschiedenis van het onderwijs, de handelingen der regering en der wetgevende magt
Vorige scan Volgende scanScanned page
10
Aiiï. 1.
20. Julij 1857, op welken dag het wetsontwerp op het
lager onderwijs met eene groote meerderheid van stem-
men werd aangenomen, en naar de Eerste Kamer der
Staten-Generaal gezonden, bestaande het nu uit 73 arti-
kelen.
Den 7. Augustus 1857 werd het verslag op deze,
door de Tweede Kamer aangenomen, wet door de Eerste
Kamer uitgebragt.
Den 9. Augustus 1857 werd dit verslag door de rege-
ring beantwoord, en
Den 12. Augustus 1857 werd na eene discussie van
eenige uren deze wet op het lager onderwijs, met alge-
meene stemmen, op ééne na, door de Eerste Kamer
der Staten-Generaal aangenomen, w^aarna het
Den 13. Augustus 1857, reeds door Z. M. den Koning
bekrachtigd werd. Zie StaatsUad 1857, 103.
TITEL I.
ALGEMEENE BEPALINGEN.
Art. 1. Het lager onderwijs wordt ondersclieiden in
gewoon en meer uitgebreid onderwijs.
Het gewoon lager onderwijs omvat het onderwijs in:
a. het lezen,
b. het schrijven,
e. het rekenen,
d. de beginselen der vormleer,
e. die der Nederlandsche taal,
f. die der aardrijkskunde ,
g. die der geschiedenis,
h. die der kennis van de natuur,