Boekgegevens
Titel: Wet op het lager onderwijs, van den 13. augustus 1857, (Staatsblad No. 103.): met aanteekeningen uit de geschiedenis van het onderwijs, de handelingen der regering en der wetgevende magt
Auteur: Hemkes, H.
Uitgave: Groningen: J. Oomkens, J. Zoon, 1858
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 679 F 9 (2)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204584
Onderwerp: Recht: bestuursrecht: overige
Trefwoord: Lager onderwijs, Wet op het lager onderwijs (1857), Nederland, Wetteksten (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Wet op het lager onderwijs, van den 13. augustus 1857, (Staatsblad No. 103.): met aanteekeningen uit de geschiedenis van het onderwijs, de handelingen der regering en der wetgevende magt
Vorige scan Volgende scanScanned page
9
Inletding.
om dît omnel somel in zes maanden tijd te behandelen,
zal wel onmogelijk zijn, daarom heeft dc minister van
binnenl. zaken verklaard het lager onderwijs alleen te be-
handelen , en om af te zien van het vroeger plan, ter
gelijktijdige behandeling van de drie takken van onderwijs.
Dit is zijn voornemen als zijne gezondheid moge gespaard
worden; wanneer deze hem de voordragt niet mögt ver-
oorloven, dan kan de Kamer toch verzekerd zijn, dat de
wet op het lager onderwijs binnen den tijd, vroeger door
den minister van binnenl. zaken gesteld, zal worden aan-
geboden, cn dat zij die bij het begin van het reces zal
ontvangen, wie ook met de portefeuille van binnenl. zaken
zal belast zijn. Dit is het stellige voornemen der regering.
Menschelijker wijze kunnen er omstandigheden zijn, die
dat zouden verhinderen, maar dan zou de aanbieding ge-
schieden tegen het einde van het reces.
Den 11. Februarij 1857 werd ]\P. a. g. a. van rappard
difinetief benoemd tot minister van binnenl. zaken.
Den 21. Februarij 1857 werd er een nader wetsont-
werp op het lager onderwijs ingediend, bestaande uit G7
artikelen, grootendeels overeenkomende met het ontwerp
van 30. December 1855, doch veranderd overeenkomstig
veler wensch en verlangens, uitgedrukt in het voor-
loopig verslag van de Tweede Kamer van 29. April 185G.
Den G. April 1857 werd het voorloopig verslag van
dit ontwerp van wet op het onderwijs door de Tweede
Kamer der Staten-Generaal uitgebragt.
Den IG. Junij 1857 werden de gemaakte aanmerkingen,
welke in het voorloopig verslag van 6. April 1857 voorko-
men, door de regering beantwoord, onder geleide van een
gewijzigd ontwerp van 70 artikelen, in hetwelk andermaal
onderscheidene veranderingen, door de Tweede Kamer
der Staten-Generaal verlangd, werden opgenomen.
Den 24. Junij 1857 volgde het eindverslag van de
Tweede Kamer der Staten-Generaal.
Den 29. Junij 1857 begonnen dc discussion in do Tweede
Kamer der Staten-Generaal, en werden voortgezet tot den