Boekgegevens
Titel: Wet op het lager onderwijs, van den 13. augustus 1857, (Staatsblad No. 103.): met aanteekeningen uit de geschiedenis van het onderwijs, de handelingen der regering en der wetgevende magt
Auteur: Hemkes, H.
Uitgave: Groningen: J. Oomkens, J. Zoon, 1858
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 679 F 9 (2)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204584
Onderwerp: Recht: bestuursrecht: overige
Trefwoord: Lager onderwijs, Wet op het lager onderwijs (1857), Nederland, Wetteksten (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Wet op het lager onderwijs, van den 13. augustus 1857, (Staatsblad No. 103.): met aanteekeningen uit de geschiedenis van het onderwijs, de handelingen der regering en der wetgevende magt
Vorige scan Volgende scanScanned page
171
Aet. 44.
godsdienstige overtuiging en daarmede verbondene natio-
nale herinneringen betrekking heeft, zorgvuldig moet wor-
den vermeden. (Mem. van Beantw. van 16. .Junij 1857.)
(f) Zij ontkent overigens, dat zij de afzonderlijke ver-
melding der gewijde en der vaderlandsche geschiedenis
heeft doen wegvallen als om te doen zien , dat bij het
onderrigt in de geschiedenis al wat tot godsdienstige over-
tuiging en daarmede verbondene nationale herinneringen
betrekking heeft, zorgvuldig moet worden vermeden. Zij
meent, dat indien deze onderwerpen waren opgenoemd,
daaruit evenmin eene gevolgtrekking omtrent de strekking
van het daarin te geven onderwijs zou kunnen worden
afgeleid. (Mem. van Beantw. van 16. Junij 1857.)
(f) Is een geschiedkundige niet bevoegd op eene school on-
derwijs te geven in de geschiedenis, zonder het algemeen exa-
men af te leggen, of zal hij met een speciaal examen, ad hoe
hunnen volstaan! De IMin. van Binnenl. Zaken antwoordt:
Komt de bedoelde persoon als hulponderwijzer om onder-
wijs te geven in de geschiedenis dan zal hij aan de ver-
eischten van het examen als hulponderwijzer moeten vol-
doen. Is hij echter candidaat of docter in de letteren,
dan is hij bevoegd krachtens art. 7, lit. d. (Bijbl. 1857,
bladz. 1198.)
(f) Vermag een geestelijke of catechiseermeester op eene bij-
zondere school, of in zijn huis, of in de kerk, de beginselen
der gewijde geschiedenis te onderwijzen, zonder tot het exa-
men in al de vakken verpligt te zijn ? De Min. van Binnenl.
Zaken antwoordt: Ik geloof, dat ik alleen te antwoorden
heb, omtrent hetgeen de geestelijke of catechiseermeester
mag doen in de school, over hetgeen hij in zijn huis, of
in de kerk wil doen , mag ik mij niet uitlaten. Komt nu
die geestelijke of catechiseermeester als hoofd- of hulpon-
derwijzer, dan is mijn antwoord wederom: hij moet zich
laten examineren in al de vakken. Komt hij echter als
Kerkleeraar, dan heeft de Kerk te beslissen in hoeverre
hij bevoegd is onderwijs te geven. (Bijbl. 1857, bladz.
1198.)