Boekgegevens
Titel: Wet op het lager onderwijs, van den 13. augustus 1857, (Staatsblad No. 103.): met aanteekeningen uit de geschiedenis van het onderwijs, de handelingen der regering en der wetgevende magt
Auteur: Hemkes, H.
Uitgave: Groningen: J. Oomkens, J. Zoon, 1858
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 679 F 9 (2)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204584
Onderwerp: Recht: bestuursrecht: overige
Trefwoord: Lager onderwijs, Wet op het lager onderwijs (1857), Nederland, Wetteksten (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Wet op het lager onderwijs, van den 13. augustus 1857, (Staatsblad No. 103.): met aanteekeningen uit de geschiedenis van het onderwijs, de handelingen der regering en der wetgevende magt
Vorige scan Volgende scanScanned page
149
Art. 34.
(b) De invordering wordt geregeld door eene plaat-
selijke verordening, overeenkomstig de bepalingen van
de artt. 258—262 der wet.
(a) Wat met afschaffen van schoolgeld wordt bedoeld,
zal na de toelichting op art. 33 wel niet twijfelachtig meer
zijn. Eene gemeente kan op eene der daar vermelde wij-
zen in den gunstigen toestand geraken, dat zij geen school-
geld meer behoeft te heffen en dit dus kan worden afge-
schaft. (jMem. van Toel. van 21. Febr. 1857.)
(a) De hier bedoelde artt. zijn van den volgenden inhoud:
Art. 232. Het invoeren, wijzigen of afschaffen eener
plaatselijke belasting wordt bepaald bij een besluit van
den Raad, dat, in geval van invoering of wijziging, de
voorwerpen, door de belasting te treffen, haar bedrag cn
hare grondslagen vermeldt.
Art. 233. Dit besluit wordt, binnen acht dagen nadat
het is genomen, met al de voorschriften, betreffende de
invordering der belasting, voorgedragen aan Gedeputeerde
Staten, die Ons binnen zes weken na de dagteekening van
het besluit verslag doen.
Art. 234. Onze beslissing omtrent het invoeren, wijzi-
gen of afschaffen eener plaatselijke belasting wordt bekend
gemaakt binnen twee maanden, nadat Gedeputeerde Sta-
ten Ons daarover verslag hebben gedaan.
De beslissing kan door Ons, bij een, binnen dien tijd
te nemen, met redenen te omkleeden besluit, worden
verdaagd.
Art. 235. Bij het door Ons te nomen besluit tot goed-
keurig der invoering of wijziging eener plaatselijke belas-
ting worden de voorschriften, naar welke zij worden
ingevorderd, aangehaald.
Zoo de Raad in de voorscliriften , betreffende de invor-
dering, wijziging brengt, wordt de belasting dienaan-