Boekgegevens
Titel: Wet op het lager onderwijs, van den 13. augustus 1857, (Staatsblad No. 103.): met aanteekeningen uit de geschiedenis van het onderwijs, de handelingen der regering en der wetgevende magt
Auteur: Hemkes, H.
Uitgave: Groningen: J. Oomkens, J. Zoon, 1858
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 679 F 9 (2)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204584
Onderwerp: Recht: bestuursrecht: overige
Trefwoord: Lager onderwijs, Wet op het lager onderwijs (1857), Nederland, Wetteksten (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Wet op het lager onderwijs, van den 13. augustus 1857, (Staatsblad No. 103.): met aanteekeningen uit de geschiedenis van het onderwijs, de handelingen der regering en der wetgevende magt
Vorige scan Volgende scanScanned page
2
Inleiding.
wijs betreft, behoudens het onderzoek naar de bekwaam-
heid en zedelijkheid des onderwijzers; het een en ander
door de wet te regelen;
dat het noodzakelijk is, in afwachting der regeling
van het middelbaar en hooger onderwijs, aan die bepa-
lingen, voor zooveel het lager onderwijs betreft, gevolg
te geven;
Zoü is het, dat Wij, den Eaad van State gehoord
en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben
goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en
verstaan bij deze:
Aanteekeningen.
Grondwet. Art. 194. Het openbaar onderwijs is een
voorwerp van de aanhoudende zorg der Regering.
Do inrigting van het openbaar onderwijs wordt, met
eerbiediging van ieders godsdienstige begrippen , door de
wet geregeld.
Er wordt overal in het Rijk van overheidswege voldoend
openbaar lager onderwijs gegeven.
liet geven van onderwijs is vrij, behoudens liet toezigt
der overheid, en bovendien, voor zoover het middelbaar
en lager onderwijs betreft, behoudens het onderzoek naar
de bekwaamheid en zedelijkheid der onderwijzers; het een
en ander door de wet te regelen.
De koning doet van den staat der hooge, middelbare
en lagere scholen jaarlijks een uitvoerig verslag aan de
Staten-Generaal geven.
Grondwet. Art. 1 der additiounele art. Alle bestaande
autoriteiten blijven voortduren, totdat zij door andere,
volgens deze grondwet, zijn vervangen.
)J ÏJ ^ )5 ïj Alle op het
oogenblik dor afkondiging van do veranderingen in de
grondwet verbindende wetten, reglementen en besluiten
L