Boekgegevens
Titel: Wet op het lager onderwijs, van den 13. augustus 1857, (Staatsblad No. 103.): met aanteekeningen uit de geschiedenis van het onderwijs, de handelingen der regering en der wetgevende magt
Auteur: Hemkes, H.
Uitgave: Groningen: J. Oomkens, J. Zoon, 1858
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 679 F 9 (2)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204584
Onderwerp: Recht: bestuursrecht: overige
Trefwoord: Lager onderwijs, Wet op het lager onderwijs (1857), Nederland, Wetteksten (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Wet op het lager onderwijs, van den 13. augustus 1857, (Staatsblad No. 103.): met aanteekeningen uit de geschiedenis van het onderwijs, de handelingen der regering en der wetgevende magt
Vorige scan Volgende scanScanned page
WET
op het
LAGER ONDERWIJS.
Fan den 13'"'" Augustus 1857 [StaatsUad N". 103).
Wij WILLEM III, bij de gratie Gods, Koning der
Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, Groot-
Ilertog van Luxemburg, enz., enz., enz.
Allen, die deze zullen zien, of liooren lezen, salut!
doen te weten:
Alzoo Wij in overweging genomen liebben, dat art.
194 der Grondwet voorsclirijft, dat de inrigting van het
openbaar onderwijs, met eerbiediging van ieders gods-
dienstige begrippen, door de wet wordt geregeld; dat er
overal in het Eijk van overheidswege voldoend openbaar
lager onderwijs wordt gegeven, en dat het geven van
onderwijs vrij is, behoudens het toezigt der overheid, en
bovendien, voor zooveel het middelbaar en lager onder-
1