Boekgegevens
Titel: Wet op het lager onderwijs, van den 13. augustus 1857, (Staatsblad No. 103.): met aanteekeningen uit de geschiedenis van het onderwijs, de handelingen der regering en der wetgevende magt
Auteur: Hemkes, H.
Uitgave: Groningen: J. Oomkens, J. Zoon, 1858
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 679 F 9 (2)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204584
Onderwerp: Recht: bestuursrecht: overige
Trefwoord: Lager onderwijs, Wet op het lager onderwijs (1857), Nederland, Wetteksten (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Wet op het lager onderwijs, van den 13. augustus 1857, (Staatsblad No. 103.): met aanteekeningen uit de geschiedenis van het onderwijs, de handelingen der regering en der wetgevende magt
Vorige scan Volgende scanScanned page
Bij alle uittreksels is de Iron, waaruit zij geput zijn,
Tiaauwkeurig aangewezen. Indien men uitgebreidere ophelderin-
gen behoeft, dan kunnen die bronnen geraadpleegd worden.
Ten slotte heb ik de onderscheidene Koninklijke besluiten,
aangaande districtsver deeling, benoemingen van Inspecteurs en
Schoolopzieners naar aanleiding van de wet genomen, mede-
gedeeld, en verder de verklaringen, welke Z. E. de Minister
van Binnenlandsche zaken in de maanden Januarij en Febru-
arij van 1858 heeft gegeven, en die ik hoofdzakelijk ontleend
heb aan de provinciale bladen van Zuidholland.
Van alle andere stukken, verordeningen, verklaringen en
besluiten, welke er verder zullen uitgegeven, gedaan en geno-
men worden, en welk aantal blijkbaar zeer groot zal worden,
zal door mij naauwkeurige aanteekening geschieden, om die
lat.tr als vervolg op dit werk uit te geven.
Set werk beantwoorde verder aan het doel, hetwelk ik
mij bij de zamenstelling heb voorgesteld.
Voorburg, 1 Maart 1858. H. HEMKES, Kz.